134602. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés egy vagy több feszültségforrás áramának egy vagy több fogyasztóra való átvitelére

Megjelent 1948. évi június hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134602. SZÁM. • : ; ; VII/j. OSZTÁLY. — E-5806. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés egy vagy több feszültségforrás áramának egy vagy több fogyasztóra való átvitelére. Electroacustic Hecht unci Schmidt Kommanditgesellschaft, Kiel. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 24. 4 találmánnyal megoldandó feladat eg} vagy több feszültségforrás áramának eg\> vagy több fogyasztóra való átvitele oly­módon, hogy a fogyasztók és a feszültség-5 források ne befolyásolják egymást. Ezt a feladatot kell -megoldani például két vagy több kiegyenlítővel összekötött több vevőkészüléket vagy vevőkészülék­csoportot felölelő vízalatti irányozóberen-10 dezés esetében. Ily berendezésekben a vevő­készülékek csatolást létesítenek a kiegyen­lítők között és e csatolás megszüntetésére külön rendszabályokra van szükség. Az említett feladat megoldására eddig 15 nagyjából kétféle módszert alkalmaztak. Az egyik módszer szerint a fogyasztókhoz menő vezetékekbe tefhelőellenállásokat ik­tattak be, vagy pedig megalkudtak azzal, hogy a fogyasztó és a feszültségforrás nem 20 voltak kellően összehangolva. E módszernek az a hátránya, hogy a feszültségforrások szolgáltatta energiának nagy része elvész. Ezenfelül a feszültségforrások vagy fo­gyasztóik egyikében vagy egyeseiben ke-25 letkező rövidzárlatok vagy megszakítások zavarják az összes többi feszültségforrást vagy fogyasztót. Egy vagy több feszültségforrás, főként két vagy több kiegyenlítővel összekötött 30 egy vagy több elektroakusztikai átalakító váltóárama átvitelének a másik módia abban van, hogy a kiegyenlítőket a kölcsö­nös befolyásolás elkerülése végett középső leágazással ellátott átvivővel kötik össze és ellenálláson át csatolják egymással. Ez 35 az ellenállás és az áramforrás belső ellen­állása oly viszonyban van egymással, hogy az esetben, ha a két ellenállást a kapcsolási elrendezésben alkalmazott átvivők áttéte­lét tekintetbe véve egyik fogyasztókörre 40 redukáljuk, a redukált ellenállások teljesen vagy legalább is megközelítőleg egyeznek egymással. Az utóbb említett módszer hátránya abban van, hogy több feszültségforrás és 45 több fogyasztó alkalmazása esetén az át­vivők száma és evvel a berendezés hely­szükséglete és súlya, valamint az energia­veszteség nagyon naggyá válik. A találmány mindeme hátrányokat ki- 50 küszöböli. A találmány szerint egy vagy több feszültségforrás, például elektroakusztikai átalakító áramát akként visszük át egy vagy több állandó vagy változó ellenállású 55 fogyasztóra, pl. erősítőre vagy kiegyenlí­tőre, a feszültségforrások vagy a fogyasz­tók [kölcsönös befolyásolódása nélkül és az esetleg ugyancsak feszültségforrásként ható fogyasztók egyenkénti helyes illesztése 60 mellett, hogy azonos feszültségforrással vagy feszültségforrásokkal táplált két-két fogyasztót oly feszültségosztón át, amely­nek ellenállása . a feszültségforrás " belső

Next

/
Thumbnails
Contents