134594. lajstromszámú szabadalom • Többfokozatú elgőzölögtető, levek besűrítésére

Megjelent 1948. évi június hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS . 134594. SZÁM. IV/d. OSZTÁLY. — S-19073. ALAPSZÁM. Többfokozatú elgőzölögtető, levek besűrítésére. Aktiengesellschaft vormals Skodawerke in Pilsen cég", Prága, Dr. Korán Viktor fizikns, Prága és Turek Jaroslav mérnök, Prag-Strescliowitz. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 16. Németországi elsőbbsége: 1941. évi július hó 18. A találmány (többfokozatú elgőzölögtető olyan levek, pl. cukorgyárak híg. leveinek besűrítésére, amelyek nyúlóssága (viszko­zitása) a sűrűség növekedtévet és a íolya-5 dék besűriítési •hőmérsékletének csökkenésé­vel növekszik. E célra a többfokozatú el­gőzölögtető berendezésekben eddig a lé és a fűitőgőz egyenáramban áramlott, tekin-. teilte! a besűrített oldat' színeződésének ve-10 szélyére, mert így ez az oldat a legalacso­nyobb hőfokú gőzzel érintkezett. A találmány szerinti elrendezésnél a lé és a fűtőgőz etlenáramban áramlanak, te­hált az ismert elgőzölögtetőkkel ellentétes 15 módon; aliapja az a felismerés, hogy a nagymértékben besűrített főzött lé nyúlós­siájgia nagyobb h^mérséMefen csökken, úgyhogy a színeződés veszélye egészen csekély. Ugyanis a lé a gőzzel hígabb 20 emulziót eredményez, mint az eddigi elgő­zölögltetőkben, mégpedig a nyúlósság csök­kenése folytán 1 m2 -en nagyobb mértékű elgőzölögtetés és a nagyobb melegesés le­hetősége következtében. Elősegíti ezt a 25 nagyobb páraeivezeités is >abból a fokozat­ból, amelyben a legsűrűbb level főzzük. A feltalál eljárásban az elgőzölögtetési viszonyokat iaz is javítja, hogy a főzési és fűtési célokra történő elvétellel meghatá-80 rozotlt hőmérsékletek betartása .mellett egyenlő vízelgőzölögtetés válik lehetővé a fűtőfelület 1 m2 -én valamennyi fokozat­ban, így iteháit a gőz-lé-emulzió sebessége a csöveken való áthaladáskor közel egyenlő, ami Kestner szerint az alkalmazott elgő- 35 zölÖgltető eljárás fontos tényezője. A fel­tatáit berendezésben előnnyel használható előmelegitők, amelyek - az elgőzölögtető egyes foikoaafeii között a levett túlhevítik és így a páráknak a főzőcsövekbe való 40 belépéseikor az élgőzölgést és. ezzel az el­gőzöllgési folyamatot meggyorsítják, A rajz 1. ábrája háromfokozatú elgőzö­lögtető vázlata: a páráknak a eukorlevek melegítésére és vákuumkészülékekben való 45 főzésre való elvételével. A 2. ábra az utolsó fokozat metszete a párákat az elgőzölögtető főzőcsöveinek alsó végébe juttató elrende­zéssel A híg lé a (Zi) előmelegítőn átáramolva 50 az (A) fokozatba jut {1. ábra). A (Zi) elő­melegítőben a lé az (A) fokozatban lévő lé, hőmérsékleténél kb. 2°-ka.l magasabb hőmérsékléUlr^e rrielegiszjk fel. A gőz. feliül áramlik az (A) fokozat fűtőterében és egy 55 része alul a (Zi) eliőmelegítőbe jut. Ennél az elrendezésnél a gőz az (A) fokozat fűtő­terében mozgásban van és a le nem csa­pódó gázok a (Zi) előmelegítőbe áramla­nak, amelyből a szokásos módon a fűtőtór 60 felső részébe kerülnek. Az előmelegítőben esetleg meggyülemlő gázok meni befolyá-

Next

/
Thumbnails
Contents