134542. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dispepsia és nedvkeringési zavarok elleni gyógyszer előállítására

Megjelent 1948. évi június hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134543. SZÁM. 1 V/h/l. OSZTÁLY. — V-4SS91. ALAPSZÁM. Eljárás dispepsia és nedvkeringési zavarok elleni gyógyszer előállítására. Várié Ferenc, oki. gazda, Alsógröd. Pótszabadalmi bejelentés a 128.529 száma törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja: 1942. évi december hó 14. A bejelentés tárgya a 128529. számú „El­járás [könnyen, emészthető fehérjetartalmú tapsáénak előállítására hüvelyes és/ivagy ola­jos magvakból" című találmányomra támasz-' 5 kodiiik és annak kiegészítésére irányul. A találmány abból: a tapasztalatiból ándul ki, hogy a találmány .szerinti szer rendkívül könnyen emészthetőségén kívül a dlspepsiá­ban szenvedő egyének panaszait megszünteti 10 és a rendellleiaesein működő emésztőszervek egészséges működlését, ismét helyreállítja. A találmány lényegiéi albban álll, hogy csíráz­tatott magvakat, nevezetesen csíráztatott hüvelyes-, olajos- és gabonamagvakat imieg-15 fellelő arányban keverve olyan hőmérsékle­ten, hogy ibennök az életműködésre rendkívül foin/toa biológiai katalizátorokat épségben tartsuk, pl. + 50 C° alatti hőménsékteten megszárítjuk, majd lisztté őröljük vagy meg-20 daráljuk. Egy másik mód szerint a csíráztatott hü­velyes-, olajos- és gabonamagvakat megfelelő arányiban keverve, vízzel pépesítjük, majd + 50 C°-on kezdve, egyre csökkenő hőmér-25 séíkleten a kiindulási' anyagnaik többszöri hozzákeveréséveUa pépben foglalt fehérjéket, zsíróikat és keményítőt hidrofeisnielk vetjük alá, majd a kapott terméket vákumiban + 50 C° alatti hőmérsékleten beszárítjuk 30 és/vagy porítjuk. Ennél az djárásnál a hidroWzi0es folya­mat a kiindulási anyagul felhasznált csíráz­tatott magvakban foglalt enzimlefc hatása révén zajlik le, ezért küllőn enzimeik hoizzá­adagolására nincs szükség, amiért is ezt a a* folyamatot autobidroliziisnek is neveztetjük. Minthagy eme készítmények a kiindulási anyagnak helyes megválasztása folytán az éJ-itmiűködésIhez nélküllözlhietetfen biológiai ka­talizátorokat, nevezetesen a fehérje-, zsír- és 40 feeményítiőboixtó enzimeket, vitaminokat és hormonokat együttesen tartalmazzák, ezek­nek az emberi szervezetne gyakorolt kedvező éiettani hatása kétségtelen. A csírázó magvakban is az ember emész- 15 tési folyamatához hasonló életfolyamatok zajHanak 'le,, hasonló biológiai katalizátorok közlbenjöttével. Ezek a növényi katalizátorok az emlberi szervezetibe! juttatva, ott az em­beri szervezet álta! kitermelt tasonfó kata- 50 lizátoirokkai együttesein, fokozott összhatást fejtenek ki. A találmány szerinti készítményeket, akár­csak az egyéb gyógyszereket, nyersen, na­gyobb hőhatásoktól mentesen fogyasztjuk el, 55 a legcélszerűbben'úgy, hogy a gyógyszert íze­sítő anyag hozzáadásával vagy éneikül, annak felvételiékor bőségesen benyálazzuk és utána nyaljuk csak le. Adagolásként az.eddügi ta­pasztalatok szerint, naponta 1—2-szer egy- go egy evőkanálnyit fogyasszunk et belőle. 1. Kiviteli példa: Gsíráztatott magvakat, előnyösen csíráz­tatott hüvelyes-, olajos- és gabonamagvakat 65 megfelelő, pl. egyenlő arányban keverünk és ezt, + 50 C° alatti hőmérsékleten megszárít-

Next

/
Thumbnails
Contents