134447. lajstromszámú szabadalom • Több részből álló hosszirányban megosztott hengertömb, különösen belső elégésű erőgépekhez

Megjelent 1948. évi május hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134447. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — D-559S. ALAPSZÁM. Több részből álló, hosszirányban megosztott hengertömb, különösen • belső elégésű erőgépekhez. Daimler-Benz Aktiengesellscliaft, Stuttg"ar t-Untert iirkheini. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 19. Németországi elsőbbsége: 1941. évi június hó 25. Járművek, különösem repülőgépek folya­dékkal hűtütt. .motpräinak egy sorban el­rendezett hengereit- rendszerint egyetlen tömbbé öntik. Ez az eljárás azonban na-5 gyobb motoroknál) nem foganatosítható ki­fogástalanul, . ha egy sorban egymás mögött hatnál több haniger van elrendezve. Ilyen esetben a hengertömböt. 'szakaszokra kell osztani és az egyes szakaszokat célszerűen 10 nem egyenként erősítik meg a forgattyú­házcn, hanem azokat előbb egymással szo­rosan összekötik. Az egyes szakaszok egy­mással való és az összes kívánalmaknak megfelelő összekötése azonban, a gyakorlat 15 tanúsága szerint, rendkívüli nehézségekkel jár. A találmány célja ezeknek a nehézségek­nek kiküszöbölése. A találmány értelmében a hengertömb egymással szomszédos szakaszait egymással 20 az alább leírt módon kötjük össze és rögzít­jük kölcsönös helyzetükben: a) A hengerfej magasságában a két-két egymásiria fekvő tömbszakasz faliadban és két egymáshoz illeszkedő és egyben a hűtőfotya-25 dékot átáramoltató furat van kialakítva, melyben az fflesztőházagot áthidaló', a két szakasz egymással szemben! való, a tengely­hez harántirányú elmozgass közben nyírásra "\ igénybevett gyűrű van elrendezve. A nyi-30 rásra igénybevett gyűrű me'ilett fekvő és a furat belseje felé kiugró falakban az egyik szakaszban joibbmenetű, a másik szakaszban balmenetű csavarmenet van és a henger tömb két szakaszát ezen a helyen a nyírásra igénybevett gyűrűn átmenő, két végén két 35 egymással ellentétes értelmű menettel ké­szült, feszítőhüvely szorítja egymáshoz. b) A hengerköpeny futófelületének magas­ságában, a hengertömb mindegyik oldalán, a henger hosszirányában, ihaladó, hosszközép- í() tengelyével a két hengerszakasz illesztő ré­sében fekvő furat van kialakítva. A henger­tömb szakaszait ezen a helyem a szakaszok oldalán kialakított peremeken átmenő csa­varok szorítják egymáshoz, melyeket elő- 45 nyösen mint hötágulás okozta mozgásokat lehetővé tevő csavarokat alakítunk ki. A rajzban a találmány egyik példaként! kiviteli alakját tüntettük fel. Az 1. ábra két egymással összeszerelt tömb- r,Q szakasz' oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonalmenti met­•ját} C, 3, 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonali menti met­szet, a 55 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala menti met­szet, melyeket nagyobb léptékben szerkesz­tettünk. A példaként felvett soros motornak 8 hengere van. A henigertömb két, (5) és (6) QQ részből áll. Az egyes'hengerek hosszközép­tengelyeit az 1. és 3. ábrákban (7) ered-

Next

/
Thumbnails
Contents