134440. lajstromszámú szabadalom • Konzervdoboz-törzs

Megjelent Í948. évi május hó Ifi-éri. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134440. SZÁM. XVI/b. OSZTÁLY. — Sch-6245. ALAPSZÁM. Konzervdoboztörzs. J. A. Schmalbach Blech warenwerke A. G. cég", Braunschweig1 (Németország*). , A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 7. Németországi elsőbbsége: 1939. évi április hó 3. (Megállapítva a 620/1946 M. E. számú rendelet alapján.) A találmány olyan konzervdoboz»törzs, amelynek hosszirányú varrata az előforduló legnagyobb nyomással szemben is tömít, noha készítéséhez sem ón, sem forrasztószer, 5 sem tömítőanyag nem kell. Ezért az új törzs fehér- vagy feketebádogból, alumínium­lemezből vagy efféléből készülhet, lakkból vagy efféle réteg borítással vagy e nélkül. Az új hosszvarrathoz, mely a bádogtartány 10 törzsének belsejében kerek, védőbevonatot jól felvevő felületű, kevesebb bádogra van szükség, mint a gumitömítést tartalmazó ismert karcolt körvarratokhoz. A megtaka­rítás például literes doboznál kb. 2,85%. Az 15 új hosszvarrat továbbá, mely lehetővé teszi a törzsnek a doboz többszöri használatra való levágását, különöskép merevíti a tar­tánytörzset, úgyhogy a varrat kívülről ható ütésekkel szemben igen ellenálló. 20 Az új konzervdoboz-törzs a találmány sze­rint bádogból készült, amelynek hossz­irányú szélei kihajtva vannak összehegesztve és a törzsre lefektetve, majd a belső vagy külső vagy pedig mindkét oldalon védŐcsík-25 kai borítva. "a**" '• A rajz 1. és 2. ábráján felül- és oldalnézet­ben ábrázolt, a konzervdoboztörzs előállításá­hoz kiszabott (a) bádogtábla oldalsó (b), (c) szélei'ki vannak hajtva. A bádogtábla 30 ezután ismert szerkezettel a 3. ábrán ábrá­zolt törzzsé hajlíthatjuk össze és egyben a be­hajtott (c) szél mentén hosszvarratot be­fogadó vályúszerű (d) mélyedést nyomunk be. Ezután a bádog karimaszerűen kihajtott (b), (c) széleit például az (e), (f) görgős 35 elektródák segélyével összehegesztjük. A keletkező (g) hegesztési varrat a dobozon kívül esik, úgyhogy a hegesztés nem veszé­lyezteti az esetleges belső lakkréteget. A doboz törzsén kívül fekvő (g) hegesz- 40 tési varrathoz a legnagyobb hegesztő elek­tródákat használhatjuk, amelyekkel kevés elhasználódás mellett gyors munkát lehet végezni. Még a legkisebb átmérőjű törzsek is nagyméretű görgőelektródákkal, nagy sebes- 45 seggel hegeszthetők, a hegesztési folyamat alatt tovamozgó doboztörzsek esetén is. Emellett a doboztörzs a hegesztési művelet alatt mind belül, mind kívül befogva vezet­hető és így végleg elkerülhető a hegesztési 50 hő okozta elhúzódás. Mindkét elektróda is foroghat, úgyhogy soha — még nagy nyo­más esetén sem — állhatnak meg, ami pedig hibás hegesztésre vezetne. Az új konzerv­doboztörzs előállításakor hegesztett varrat- 55 nál az áram mindig a bádogrétegen megy át, úgyhogy nem következhet be a bádog túl­hevítése, ill. elégetése. Azzal, hogy a (g) hosszvarrat előállításá­sához a bádogtörzs kihajtott és karima- g0 szerűen összefogott (b), (c) széleit .hegeszt­jük össze, elkerüljük azt az ismert jelensé-

Next

/
Thumbnails
Contents