134359. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagynyomású csövek előállítására, megkeményedő építkezési anyagokból, pl. cementből

Megjelent 1948. évi május hó 3-án. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÍfl SZABADALMI LEÍRÁS 134359. SZÁM. V/e/l. (XVJI/d.) OSZTÁLY. — J-4183. ALAPSZÁM. Eljárás nagynyomású csövek előállítására megkeményedő építkezési anyagokból, pl. cementből. Just Konrád oki. mérnök, Salzburg. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 10. A találmány annak az ismert, csőgyár­tási eljárásnak a javítása, mely szerint magasnyomású csöveket megkeményedő építkezési anyagokból pl. cementből úgy 5 állítanak elő, hogy a szállítószalaggal to­vábbított szövetre, pl. textil- vagy drót­szövetre felvitt — esetleg rostanyagokkal elegyített és szívószerkezettel részben víz­telenített — anyagot, pl. cementréteget, 10 közvetlenül, hengeres magra tekercselünk, amint azt pl. a 155.705 sz. osztrák szaba­dalmi leírás ismerteti. Az ezzel az ismert eljárással előállított csöveknél a csőnek a magról leválasztása-15 kor meglazul az anyag szerkezete (struk­túrája) és alakváltozás áll be, minthogy a csövek átmérője nagyobb lesz, mint a magé. Már javasolták a még képlékeny, le-20 mezekből álló anyagú, a maghengerre fel­tekercselt csövet vízátbocsátó szövetből vagy lyukgatott bádogból való burkolattal borítani és a magon levő, beburkolt csövet, sajtoló henger hozzányomása útján, víz-25 teleníteni és tömöríteni. Nagyon sűrű anyagiszerkezetű csövek elérésére, amelyek csekély falvastagság mellett is nagy belső nyomást birnak ki, a végnélíküli szállítószalagra, alaktalan 30 tömegként, megfelelő rétegvastagságban felvitt anyagpépet, a szállítószalag segé­lyével, nyomás alatt, feltekercseljük a hen­geres magra és az így kapott csövet, a ta­lálmány értelmében, a szállítószalag segé­lyével, célszerűen, több rétegben ráfeszí- 35 tett szövettel szorosan befűzzük és erős hengerléssel tömörítjük, mire a szövetet újra levesszük. Ilymódon egészen lágy homok-cement­pépet összesűrítve, szorosan sajtolhatunk 40 a magra ós azt a szövettel való szoros kö­rülfűzéssel annyira összetömöríthetjük, hogy kötésnél nagy szilárdságot vesz fel úgy. h°gy a cs ő nagy belső nyomást bir ki. 45 Célszerűen, a találmány szerinti cső­gyártáshoz alkalmazott, megkeményedő anyagot pépalakban, aránylag nagyszemű üvegszövetre visszük fel, mely a körülfutó szállítószalagon' fekszik. Ezt az üvegszöve- 50 tet a péppel együtt csigavonalban teker­cseljük fel. Míg az üvegszövet a csőben bekötve marad, a textilanyagú burkolatot, kalanderezés után, ismét letekercseljük és további csövek előállítására használjuk. 55 A mellékelt rajz az eljárás foganatosí­tására alkalmas berendezésnek egy kivi­teli alakját, példaképen, vázlatos ábrázo­lásban mutatja. Az 1. ábra olyan berendezés, amelynél 60 az (1) vezetőgörgőkön körülfutó (2) szál- , lítószalagon a drótból" vagy textilanyagból való (3) szövet, esetleg nagyszemű üveg­szövet nyugszik, mely a felette járható (4) tartályból kapja az (5) anyagot, pl. 65 rostanyaggal elegyített homok-cement-

Next

/
Thumbnails
Contents