134292. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és töltőgép díszített kolbász, sütemény vagy édesség készítésére

t/íf,?*'•"*"! "5 > WTOTM»-' «SWjy Megjelent 1948. évi április hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÁ8 SZABADALMI LEÍRÁS 134293. SZÁM. Xl/f. (X/j.) OSZTÁLY. — W-7289. ALAPSZÁM. Eljárás és töltőgép díszített kolbász, sütemény vagy édesség készítésére, Warzilek Károly kereskedő, Troppau. A bejelentés napja: 1042. évi június hó 20. Németországi elsőbbsége: 1941. évi augusztus hó 19. Kolbászt, siütemén(yt vagy édességet edkffig többnyire úgy díszítettek, hogy az alapanyag "különféle fajtáit 'betétként használ ák. Hús­nak és hioizzávalóknak burkolatba töitésére 5 már ismeretes az olyan berendezés, ajmiely le­hetővé teszi két különböző összetételű töltő­anyagrétegnek együttes betöltését a burko­latiba olyfcépen, hogy a két réteg elkülönítóld­jék egymástól) Elvvel a géppel 'azonban csak 10 finom töltőanyagot lehet feldolgozni, mert holt tere van, melyben a nagyobb vagy ke­ményebb darabok megrekednek. A találmány szerint úgy készítünk egy bur­üaolátlba együttesen betöltött, különböző őszt. 15 Bzetételű, egymástól a betöltés után is elhatá­rolt töltőanyagrétegek alkotta, díszített kol­bászt, süteményt vagy édességet, hogy az egyes rétegeket alkotó töltőanyagokat egy­közepű lKEáróhűvelyekem vezetjük át. Ezúton 20 nemcsak nagyon sokféle idiszitést tudunk lé­tesíteni, hanemi egyúttal megjavítjuk az így készített áruk minőségét is; emellett a talál­mány lehetővé teszi bármilyen mechanikai minőségű töltőanyag felhasználását. 25 A csatolt raja a találmány szerinti töltőgép kiviteli példáját szemlélteti, még pedig az 1. ábra függőleges hosszmetszetben,, a 2. ábra keresztmetszetiben, a 3. ábra pedf |g vfeiszinites mietazetben. A 4. álbra a töltőgép egyik részé« 30 öek nagyított metszete, az 5. ábra pedig a tóbocsétóhyílások keresztmetszetének külön­féle alakjait mutatja. ' A gép (S) állványa (1, 2, 3) betölttőnyílá-40 45 sqklkal ellátott öntvény. A betöltőnyílásökihíoz ' ©gy^egy (a, b, c) lezáróhűvely csatlakozik; a 35 lezáróhűvelyek mindegyikében egy-egy (A, B. C) végtelen csavar van. Az (A) csavar a le­záróhüvelyek kibocsátó nyílásának kereszt­metszetét nem csökkentő (M) csatlógyűrűk útján hajtja a (B)" és a (C) csavart is. Az (1. 2, 3) betöltőnyíjások fölött egy-egy (I, II, III) töltőkamra van. A lezáróhűvelyek (W) csavartokkal rájuk erősített (P) tölcsérbe torkollnak. Az (I, II, IH) kamtrákba adlagoit töltő­anyag, mely a jelen esetben, a kamrák számá­nak megfelelőéin, háromfé-ie Mhet, az (1, 2, 3J betöltőnyilásoikotí át, az (a, b, c) hüvelyekíke'l egymástól elválasztott (A, B, C) csavarokhoz jut. A csavarok hajtásaikor a háromféle töltő- 50 anyag háromszorosan összezárkózó, de egy­mástól élesen elhatárolt rétegben lép ki az (F) tölcséren át az e tölcsér nyakára húzott, miegtöltendő burokba. A kibocsátónyíiásnak az 5. ábra szerinti 55 kialakításával különféldképen díszített kolbá­szokat, süteményeket vagy édességeket ké­szíthetünk. A lezáróhűvelyek cserélése és megfelelő emelkedésű végtelen csavarok aS- • kalmazáisa útján lehetségessé válik az eigyes 60 rétegek vastagságának változtatása vis. Díszített kalfoászáruk készítésekor, hústöl­telék helyett vagy evvel kapcsolatban, más tölteléket is használhatunk. A belső réteget pl. tojássárgájából laászíthetjuk, a közbenső 65 réteget pl. tojásfehérjéből és a külső réteget ^

Next

/
Thumbnails
Contents