134281. lajstromszámú szabadalom • Díszműipari készítmény

2 134281. 2. Szabadalmi igénypontok: Lapalakú idomdarabokböl való diszmű­ipari készítmény, főként táska, öv, könyvtartó, könyvfedél, doboz, vagy más efféle, melyet az jellemez, hogy annak egymáshoz varratokkal rögzí­tett idomdarabjai ugyancsak varratok­. kai egyesített, három oly rétegből van­nak összetéve, melyek közül a két külső réteg széleiken lyuksorral ellá­tott, átlátszó és hajlékony anyagú le­mezekből vagy szalagokból s a köztük lévő belső réteg a díszműáru külső jellegét (színét, rajzát, stb.) megszabó anyagból, (papírból, fémből, rostos ké­szítményből, bőrből, műanyagból vagy másefféléből) van. Az 1. igénypont szerinti díszműipari ké­szítmény kiviteli alakja, melyet az jel­lemez, , hogy a lapalakú idomdarabok 2 o két külső rétege közül csupán az egyik van átlátszó, hajlékony anyagból. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti dísz­műipari készítmény kiviteli alakja, me­lyet az jellemez, hogy szélein lyuksor- 25 ral ellátott, átlátszó, hajlékony anyag­ként cellofánt magában véve átlátszó vagy lemosással átlátszóvá tett filmet vagy egyéb műanyagot használunk. , Az 1—3. igénypontok bármelyike sze- 30 rinti díszműipari készítmény kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy egyik vagy mindkét külső réteg oly használt és lemosással átlátszóvá tett kinema­tográfiai filmszalagokból van össze- 35 téve, melyeknek lyuksorral ellátott szé­lei egymást átlapolják, mimellett a varratok az átlapolt filmszélek egymást fedő lyuksorain haladnak át. 1 rajzlap melléklett«!. Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda, Budapest, V„ Honvéd-utca 18. — Felelős: Nade*«lcy Lés*é igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents