134281. lajstromszámú szabadalom • Díszműipari készítmény

Megjelent 1948. évi április hó í-én. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 134281. SZÁM. Vr/a„ OSZTÁLY. — N-380Ö. ALAPSZÁM. Díszműipari készítmény. Neumann Endréné sz. f ansigr Vera magánzó, Budapest. A bejelentés napja: 1043. évi február hó 18. A találmány lapalakú idomdarabokbó: való díszműipari készítmény, főként táska öv, könyvtartó, könyviedéi, doboz. vag> másefféle és lényege az, hogy annak egy-5 máshoz variatokkal rögzített Idomdarab­jai ugyancsak varratokkal egyesített, há­... ' rom oly rétegből vannak összetéve, me­lyek közül a két külső réteg széleiker lyuksorral elátott, átlátszó és hajlékon} 10 anyaga lemezekből vagy szalagoktól s a köztük lévő belső réteg valamely, a dísz­műáru külső jellegét színével, rajzával textúrájával, stb. megszabó anyagból, pl, papírból, fémből, rostos készítményből 15 bőrből, műanyagból, stb. van. A lapalakú idomdarabok két külső ré­tege közül az egyik, (pl. táskáknál, dobo­zoknál) az ezek belseje- felé eső) rétep esetleg átlátszatlan anyagú is lehet, anná! 20 is inkább, mert ezt még a díszműárunak belső bélése is fedheti, az árú külsején lévő réteg azonban minden esetben átlát­szó, hajlékony anyagból van. - Ily átlátszó, hajlékony és szélein lyuk­as sorral ellátott anyagként célszerűen cel­lofánt, magában véve átlátszó vagy lemo­sással átlátszóvá tett filmet vagy egyét műanyagot használhatunk. Oly esetben, ha egyik vagy mindkél 80 külső réteget használt és lemosással át­látszóvá tett kinematográfiai filmszalagok­ból alakítjuk ki, ezeket célszerűen úgy rendezzük el, hogy lyuksorral ellátott szé­leik egymást átlapolják, mimellett a var­rátok az átlapolt filmszélek egymást fedő 85 lyuksorain haladnak át. A filmszalagok célszerűen egymással párhuzamosan vagy esetleg fonatszerűen egymást keresztezőén vannak elrendezve/' A mellékelt rajz a találmány szerinti 40 díszműáru egy kiviteli példájával kapcso­latban a rétegek elrendezését és az árú . kialakítását vázlatosan szemlélteti, anélkül, ? hogy a találmány erre volna korlátozva. A rajzon az 45 1. ábra három filmszalag elrendezésének elölnézete, a 2. ábra a lapalakú idomdarab kereszt­metszete és a 3. ábra a találmány szerinti táska egy 50 részének távlati képe. .Az (1) és (2) átlátszó filmszalagok egy­más mellett úgy vannak elrendezve, hogy a szomszédos szalagok szélei egymást át­lapolják mimellett a (4) lyukak az átlapolt 55, részeken egymást fedik. Az egymást fedő lyukakon az (5) varratok haladnak át, melyek a 2. ábra szerinti, keresztmetszet­ben ábrázolt elrendezés értelmében nem­csak az (1) és (2) külső, illetve belső film- 60' lapokon, hanem a közöttük elrendezett s a díszműáru színét, rajzát, vagy egyéb jellegét megszabó, belső (3) rétegen is át­rríenrfek és mindhárom réteget egyesítik. A 3. ábrán távlati képben feltüntetett tás- 95 karészlet az (1) széles és az.(l') keskeny oldallapok varratokkal való egyesítésének példáját szemlélteti.

Next

/
Thumbnails
Contents