134268. lajstromszámú szabadalom • Dugattyú nélküli belsőégésű mótor

Megjelent 1948. évi április hó i-ón. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1.'Í4268. SZÁM. V/íl/2. OSZTÁLY. — K-16'157. ALAPSZÁM. Dugattyú nélküli belsőégésű mctor. ifj. Karács Imre géplakatossegéd, Budapest. A bejelentés napja : 1942. évi október hó 31. A célszerűen négyütemű léghűtéses­dugattyú nélküli belső égésű motorra jellemző, hogy a hengereket és a dugaty­tyúkat két köralakú célszerűen szürke 5 vasöntvényből készült • egymáson fekvő s egymáson elmozduló összecsiszolt lap képezi. Ezek az 1. ábrán látható mó­don vannak kialkaítva. Az (A) lap­ban köralakú tompakúp keresztmetszetű 10 csatorna van (G) a motor nagyságához méretezett térfogatban. E csatornában Vs résznyi térfogatának megfelelő nagyságú kiálló test (H) van beerősítve, jól záródóan. Az alsó (B) lapra pedig egy kiálló test (A) 15 van erősítve, pontosan a (G) munkatérrel szemben. Az (A) kiálló szerv méretei egyeznek a (H) szerv méreteivel és az előbbi pontosan beilleszkedik az (A) lapba kialakított (G) munkatérbe és azt két részre 20 osztja. Ha az (A) és (B) lapokat egymáson ellenkező irányban, körpályán, közös tengely körül mozgatjuk, akkor szívó és sűrítő mű­veleteket végeztetünk a (G) munkatérben. A találmány szerinti motorra jellemző az, 25 hogy a (G) munkaterében szilárd támasz­pont nincs, csak mozgó, s az üzemanyag ereje a robbanási ütemben az (A) felső és a (B) alsó lapokra erősített (H) és (A) kiálló szerveknek támaszkodik, melyeket körpá-30 lyán közös tengely körül egymással ellen­kező, de egyébként egyenlő arányban el­fordítja, s a második ütemsorozatban visz­szafordítja. (Lásd a 4—7. ábrákat.) A találmány szerinti motorra jellemző az, hogy a motor egy löket alatt egyidőben két 3ö ütemet végez. Ez úgy történik, hogy miután az (A) lapba kialakított (G) munkateret a , (H) és (A) kiálló szervek két részre osztják, amikor a (G) munkatér egyik oldalán lévő szakaszában robbanási ütem van, a másik n szomszédos szakaszában sűrítési ütem van, az ütemek sorrendjének megfelelően. A ta­lálmány szerinti motorra, továbbá az a jel­lemző, hogy az (A) és (B) lapok ellenkező irányú körpályán közös tengely körül tör- 45 ténő, de egyébként egyenlő mozgásait, az előbbi lapokra" külön-külön felerősített (K és K) jelzésű koszorú fogaskerekek s az ezek közé egy önálló tengelyre szerelt és közbe­iktatott (V) kúpfogaskerék biztosítja, az 50 1—3. ábrán látható módon. A találmány szerinti motorra jellemző még az, hogy a hengereket és a dugattyú­kat két egymásra fektetelt összecsiszolt lap helyettesíti és dugattyúgyűrűk rajta nincse- 55 nek s így a motor szerkezete egyszerűbb, s az olajfogyasztása lényegesen kevesebb. A motorban lévő (A) és (B) lapoknál csak összekopások keletkeznek s igy meghatáro­zott időnként össze kell azokat csiszolni. eo A találmány szerinti motornál a löket két­szer hosszabb, mint hasonló méretű dugaty­tyús motornál," ami további előnyt jelent. A motorban lévő (C és C) jelzésű hajtó­rudak egyik végei, az (L) alapba középen g5 függőlegesen beerősített főtengelyre húzott (A) és (B) lapok megfelelő helyén alkalma­zott (M és M) csapókra vannak - rákap-

Next

/
Thumbnails
Contents