134193. lajstromszámú szabadalom • Ütőfúró eszköz

Megjelent 1948. évi március hó 1-én. y MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134193. SZÁM. Xll/a. OSZTÁLY. — H-11346. ALAPSZÁM. Ütőfúró eszköz. Pateiitverwertung-s-Gesellscliaft mit beschränkter Haftung „Hermes“, Berlin, minta Siemens-Sehuckertwerke Aktiengesellschaft, Berliu-Sieniensstadt-i cég* jogutódja. A bejelentés napja: 19*1. évi december hó 5. Németországi elsőbbsége: 1940. évi december hó 5. Ismeretesek már oly ütőfúró szerszámok, melyeknél’ a kalapács és az ütőfejet mozgató fcrga.tyú között rúgó van elrendezve és ame­lyeknél a fúrót áttétel, mű folytonosan for-5 gátja. Ezekntl az ismert ütőfúró szerszámok­nál a rúgót két egymást követő ütés között húzásra és nyomásra veszik igénybe-A találmány célja az ilyen rmert ütőfúró szerszámok javítása és egyszerűsítés®. Evég- 10 bői a fa!álmány értelmében a vil-amo:an haj­tott ütőfúró szerszámoknál a szerszámot; hajtó villamos motort tengelyével a kabpács ütési irányára merőleges irályban rendez­zük el és az üt3fúró szerszámnak a hajtómű­­ló vet tarta’mazó tokjába oly mélyen toljuk, hegy a motornak a hajtómű tokjába: nyú'ó fengc'lyvége az ütőműhajtóművét az ütőmű mártani tengetytln túl eső helyen hajtja, míg az ütőmű hajtóművével kapcsolt és a 20 fúrót forga ó hajtómű az ütőmű tengelyir.ek innenső oldván van. A találmány szerinti fúrószerszám tokja annak foganttyút ailkotó ré:ze és a fúrófal ellentét o’d la felé e'kar­­csusodó, élei mer tón lekerekített hasába'akú 25 tastet alkot, melynek az üt3mű tokján átvett keresztmetszete cseppalakú, mí^ a hajtóművet tartalmazó tok a motortól elfor' dítcft o’dalon elkeskenyedik és kerez1met­szetben a csepp^lakot megközelítő alakja van-A találmány egyik péídakenti kiviteli alak- 30 ját a rajzban tüntettük fel. Az 1. ábra az ütőfúró szerszám részbeni met­szete és részbeni nézete- A 2- ábra a ezerszám felülnézete. A 3. ábra a hajtómotor hosszmetszete- A 35 4. ábra a 2- ábra IV—IV vonala menti met­szet- Az 5. ábra az 1- ábra V—V vonala menti metszet. A hajtómotor (1) tokját oly mélyen rendez' +0 'ük el a haj.ómű (2) tokjában?;, hogy a motor 'engelyének a hajtómű tc-kjába nyú’ó vége az üfőmű mértani tengelyén túl eső helyen hajtja az ütőmű hajtóművét A hajtómotor dy m'lyen va,m a hajtómű tokjába sűlye z1 ve, 45 hogy abba legalább a motor forgórészének fe-éig merül- Bizonyos ese ekben a motort forgórészének eg’sz hosszában a h: jtómű tokjába lehet sülyeszteni. A hajtómű (2) tok­jához csatlakozik az önmagába,!* ismert ütő- 50 művet tartalmazó (3) tok ér ennek baloldali végén erősítettük meg a (4) tokot, mely a fú­rót és az azt közvetlenül hajtó elemet tar­talmazza. A (3) és (4) tok be.lsej 'ben lévő' szerkezeti alkatrészek önmagukban ismere- 55 tasek és ezért azokat külön nem ábrázoltuk- A hajtóművet tártaim-¡zó (2) toknak (5) fedele van. melynek eltávolítása után a hajtómű kr lH IÄAS

Next

/
Thumbnails
Contents