134176. lajstromszámú szabadalom • Varrógépekhez való eszköz magában visszatérő alakzatok varrására

Megjelent 1948. évi március hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134176. SZÁM. l/g. OSZTÁLY. — D-5748. ALAPSZÁM. Varrógépekhez való eszköz magában visszatérő alakzatok varrására. Deutseh Miklós műszerész, Budapest. A bejelentés napja: 1943. évi január hó 30. Ismeretes, hogy szövetekben és főleg női fehérruhákban a mindenkori divnfeek meg­felelő, magábumí visszatérő alakzatokat, pl. körökéi, elipsziseket, négyszöget, csillagokat 5 stb. kézzel kell hímezni illetve kivarrni. ami nemcsak nagy idő vesztességgel jár ha­nem előálítási kötségük aránylag nagy. A találmány varrógépekhez való olyan eszköz, mely lehetővé teszi, hogy magában 10 visszatérő alakzatok pl. körök, elipszisek, négyszögek, csillagok stb-' kézimunka mel'ő­­zésével hímezhe:ők, illetve varrhatók, mi­­álfái gépileg előállított alakzatokat kapunk-A mellékelt rajz a találmány szerinti 15 eszköznek egyik kiviteli alakját tünteti fel, mely azonban az előállítandó alakzatnak megfelelően módosíthatók, anélkül, hogy a találmány lényegétől eltérnénk. Az 1. ábra a Varrógépre szerelt eszköz oldal­só nézete és részben metszete, a 2. ábra az eszköz hosszmetszete és rész­ben oldalnézete nagyobbított léptékben, a 3. ábr'a az eszköz felülnézete, a 4. ábra a varrógépen előállítható egy 25 néhány alakzat példája, az 5. ábra az eszköz mozgató szerkezetének más kiviteli a'akja. A varrógép (a) aljzatán fekvő (b) sín egyik vége fogaskerék, vagy más áttétel útján for- 30 ¿aí'ot; (c) excenter (d) csapjával van össze­kötve, másik vége pedig a megmunkálandó (x) szövet, vászon stb. feltevésére való és az (e) tü tengelyirányban (f) lyukkal van e'­­láíva. A (b) sín fölött (g) szövetszorítólemez van, melynek egyik vége a sínre csuklós'an van erősítve, másik szabad végében pedig az (e) tű hossztengelye irányában (h) lyukkai! van ellátva. A (b) sín és a (g) lemez szabad végei között fektemunkaanyagra ható szorító­nyomás szabályozására a (b) sínre (i) csap van erősítve, mely a (g) lemez furatán hatol át. Az (!) csap csavarmenetben végződik. A (k) csavaranya és a (g) lémez közöt; az (i) • csapot az (1) tekercsrúgó veszi körül. A csa­varanya meghúzásával a rúgónyomás szabá­lyozható. Természetes, hogy a szövet lerög­zít ése más ismeretes módon is történhet. A (b) sín középső részében (m) bosszho rony van, melyen az (a) aljazatba csavarok (n) csap hatói át. Az (n) csap az (a) aljzatban kialakított több (o, o\ o-) csavarmenetű fu­rat van. melyek egyikébe az. (m) hossz­­hcronyban vezetett (n) csap csavarható. Midőn a varrógépe; üzembe hozzuk a (c) excenter (d) csapjával összekötött (b) sín az excentricitásnak megfelelően hosszmozgást és egyszersmind a (c) excenter tengelyirányú (c1) csapja körül forgó mozgást végez és ekkor a (b) sín másik vége, mely között a megmunkálandó szövet rögzítve van, a 1ű alatt szintén hasonló, de el enkező irányú forgó mozgást végez, úgyhogy a tj körpálya mentém végzi a hímzést;, illetve a varrást. Aszerint, amint az (n) csapot az (o, o1. vagy

Next

/
Thumbnails
Contents