134175. lajstromszámú szabadalom • Lépcsős furóberendezés

Megjelent 1948. évi március hó 1-ón. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134175. SZÁM. Xll/a., (XXl/e.) OSZTÁLY. — B-15637. ALAPSZÁM. Lépcsős fúróberendezés. Aktiengesellscliaft für Berglbaii- und Hüttenbedarf, Salzgitter ain Harz. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 28. Németországi elsőbbsége: 1941. évi október hó 31. A találmáíny lépcsős fúróberendezés, mely üzemben forgó mozgást: végez és amely kü­lönösen kemény földrétegekben lyukak fú­rására alkalmas. 5 Ismeretesek oly lépcsős fúrók, amelyekben középső fúrószerszám van, amelynek tenge­lyéről két vagy több, oldalt és magasabban elrendezett fúrót hajtanak. A találmány értelmében az oldalt elrende­lő zett fúrók tengelyei függőlegesek és a kö­zépső fúrók tengelye körül forgathatóan vannak elrendezve. Az oldalt elrendezett fúrókat előnyösen, mint üreges marókat ala­kítjuk ki, amelyek a középső fúróval súrolt 15 felült, tehát az azzal megmunkált lyuk ke­resztmetszetét átlapolják. A találmány értelmében az oldalt elrende­zett fúrókat közvetlenül hajtjuk a középső fúró tengelyéről. Az oldalt elrendezett fúrók 20 vagy marók kerülete a találmány érteimé­ben akkora, hogy azok a fúró cső alatt lévő rétegeket feltárják. Végül a találmány értel­mében a fúrók vagy marók egyidejűleg ten­gelyirányú mozgást is végezhetnek. 25 A találmány egyik kiviteli alakjánál a kö­zépső fúró tengelye körül forgatható ha­­ránthordozóc alkalmaztunk és az oldalt el­rendezett fúrók tengelyeit e haránthordozó­ban ágyaztuk- 30 A találmány szerinti lépcsős fúró igen nagy kerületi sebességekkel dolgozhat. Emellett a fúrónak igen kicsiny helyszük­séglete van. A fúrás közben kapott törmelék vízszintes irányú fúrat készítésekor is köny­­nyen távolítható el. Az új fúró kis méretek- 35 ke! oly kivitelben is készíthető, hogy azzal kemény kőzetben nagy átmérőjű lyukak fúrhatok. A fúró azonifcían kemény kőzetben mélyfúráshoz is alkalmas. A rajzban a találmány szerinti fúrókészü- 40 lék példakénti kiviteli alakiát tüntettük fel. Az 1. ábra oldalnézet és részben metszet. A 2. ábra az 1. ábra szerinti fúró alap­rajza. A 45 3. ábra egy másik példakénti kiviteli alak oldalnézete. A 4. ábra a 3. ábrához tartozó alaprajz- Az 5. ábra további példakénti kiviteli alak oldalnézete. A 50 6. ábra az 5. ábrához tartozó alaprajz. Valamennyi ábrában (í) a középső fúró­(2) a középső fúrótól oldalt elrendezett, a példákban maróalakú fúrók. A középső (1) fúró (3) tengelye a fúrórúd vagy fúróorsó, 55 amelyet felülről tetszőleges módon hajtunk. Ez a tengely üreges, ¡úgyhogy azon át a szerszámba öblítő folyadék vezethető. A kö­zépső fúró tengelyén ékeltük az (5) iáncke­­reket, amely a rajzban eredményvonallál áb- 60 rázott lánccal hajtja a középső fúrótól oldalt elrendezett (2) fúrók (7) tengelyein lévő (6) lánckerekeket. Az oldalt elrendezett (7) fú­rók tengelyeit harántirányú (4) tartókban

Next

/
Thumbnails
Contents