134139. lajstromszámú szabadalom • Eljárás áramlóközeggel dolgozó gépek helytálló lapátjainak előállításához

Megjelent 1948. évi március hó 1-én. MAGYAR S Z A B A I) A L M I B í R <5 S k fl SZABADALMI LEÍRÁS 134139. SZÁM. V/d/l., (V/d/3., XXI/c.) OSZTÁLY. — D-5667. ALAPSZÁM. Eljárás áramló közeggel dolgozó gépek helytálló lapátjainak előállításához. Daimler-Benz Aktieugesellscliaft,Stuttgart-Uiitertürkheim A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 3. Németországi elsőbbsége: 1941. évi szeptember hó 15 A találmány eljárás áramlóközeggel dol­gozó gépek helytálló lapátjainak e őál-í< á_ sára. Áramlóközeggel dolgozó gépek. pl. gőz­turbinák terelőlapátjait bádogból is hajlít- 5 ják é,s a házban elrendezett közbenső tar­tókba öntik be. Evégből a lapátokat az öntő­formába helyezik és a belső tárcsát, valamint a külső gyűrűt kiöntik. Ez az eljárás axiális sűrítők helytálló lapátjainak elrendezésekor 10 is alkalmazható. Egyes axiális sűrítőkhöz­­különösen repülőgépeken alkalmazott axiális sűrítőkhöz azonban oly terelőlapátokra van szükség, melyeknek profilja átmenetesen tekintélyes mértékben vastagodik, majd i,s- 15 mét elvékonyodik. Acélból vagy vasból ké­szült ilyen lapátok teháí tekintélyes súlyúak volnának. , EzM a találmány értelmében ilyen terelő­lapátokat vékony bádogból, sima felülettel 20 olymódon állítunk elő, hogy acélbádogot vagy könnyű fémből kézült bádogot, fábó vagy fémből készült, megfelelően kialakított tüske köré hajlítunk és az így kapott üreges lapátot önmagában ismert módon a ház for- 25 májába öntjük. A találmány értemében, továbbá az öntöt': testbe nyúló bádcgszalagokban lyukakat ala­kítunk ki, amelyeken .az öntött anyag át­hatol 30 Axiális sűrítők lapátjainak felületeit a le­hetőség szerint simára kell készíteni, tehát fényesre kell csiszolni, nehogy a hatásfok romoljék- A találmány szerinti eljárás kü­lönös előnye, hogy a lapátok előállításához használt bádogok igen ,sima felülettel ké- 35 fvzíthetők, úgyhogy azok utólagos fényesíté­­sére nincsen szükség. A bádogszalagoknak az öntvénybe nyúló részén alkalmazott lyukak biztosítják, hogy a lapátok belső oldalukon is szorosan vannak 40 a házzal összeöntve és így kellő biztonsággal vannak rögzítve. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás áramló közeggel dolgozó gépek helytálló lapátjainak e’őál;,-í:ására, melyre i5 jellemző, hogy acélból vagy könnyű fém­ből készült bádogot fából vagy fémből készült mag körül! hajlítunk és az ilyen módon előállított üreges lapátot önma­gában ismert módon a gép házának fa- 50 lába öntjük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­­¡tosítási módja, melyre jellemző, hogy a bádognak az öntvénybe nyúló végét lyu­kasztjuk. 55 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás foganatosítási módja, melyre jellemző­­hogy a lapátokat sima. fényesfelületű bá­dogból készítjük. _________ FelelOs kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró.____________________ Szikra nyomda rt.. Budapest V., Honvéd-u. 10. — Felelős vezető: Nedeczky László Igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents