134114. lajstromszámú szabadalom • Hegesztőasztal

Megjelent Í948. évi február hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134114. SZÁM. XVI/d. OSZTÁLY. — M-13410. ALAPSZAM. Hegesztőasztal. Matra-Werke G. m. b. H., Frankfurt a. M. A bejelentés napja : 1942. évi augusztus hó 11. Műhelyekben, különösen mozgó műhelyek­ben kerámiai anyagú lemezzel borított, me­rev állványú hegesztőasz4 alokat szoktak al­kalmazni, A találmány összerakható he- 5 gesztőasztal, melynél az asztallap rostély­­alakú rács, mely üzemen kívüli állapotban igen kis helyen elfér. A találmány egyik példakénti kiviteli alakját a rajzban tüntettük fel. Az 10 1. é,s 2. ábra a hegesztő asztal két külön­böző oldalnézete. A 3. ábra az összecsukott asztal felülnézete. A 4. ábra az összecsukott asztal alulnézete. Az 15 5. ábra az összecsukott asztal oldalnézete. Az 1. ábrában (1) a rostélyalakú rács, mely élükre állított lapos vasakból készült és meg lehet osztva. A rács állványon nyugszik, melynek (2) és (3) a lábai. A lábakat egy- 20 mással szemben (4) é,s (5) tartók rögzítik, melyek a lábakat páronként helytállóan kö­tik össze. Mindegyik lábpár az (1) ráccsal a (6) és (7) helyeken csuklósán van össze­kötve és a rács alá hajtható. A baloldali (2) 25 lábpár (6) csuklója magasabban van elren­dezve, mint a másik (3) lábpár (7) csuklója, úgy, hogy behajtás után a két lábpár az 5. ábrában feltüntetett helyzetben van. Az asztal kerete (8) és (9) T- és szög- 80 vasakból van. E szögvasak közé helyeztük a rácsot alkotó szalagvasakat. Két egymással szemben fekvő, a felvett példában s hossz­oldali két szögvasón két (10) bilincs van, melyekkel az asztallap alá hajlított lábak e helyzetükben rögzíthetők. A keret szögvasak Bő helyett T-vasakból is készíthető és az ábrák­ban feltüntetett (10) bilincsek helyett tetsző­leges más zárószervet is alkalmazhatunk. A' (2) és (3) lábpárokat egymással hossz­irányú (11) rudak (12) bajonetzár közbeikta- 40 lásával kötik össze. A bajonetzárak egyik része a (2), illetőleg (3) lábpárokon elrende­zett (17) csuklós tagokkal kapcsolódik. A (11) rudakkal' (14) védőpajzsok vannak össze­kötve, amelyek a (15) szögvasban kialakított 45 (16) csukló körül lengethetők, úgy, hogy a (11) rudak a (14) védőpajzsokkal együtt az asztal lapját alkotó (1) rácsra hajthatók. Ezt a helyzetet a 3. ábrában tüntettük fel. Mindenegyes (11) rúd egyik végén lyukasz- 50 tott (13) fül van, mely a felső oldalon egy­más mellett fekvő (11) rudakat (12) bajonet­zár közvetítésével a 3. ábrában feltüntetett módon rögzíti. Szabadalmi igénypontok: 55 1. Hegesztőasztal, melynek oldalsó védő­pajzsai vannak, melyre jellemző, hogy az asztal lábai páronként az asztallap (1) alsó oldalára és a védőpajzsok (14) rúd­­alakú hossztartókkal (11) együtt az asz- öü tallap felső oldalára hajthatók. 2. Az 1. igénypont szerinti hegésztőasztal i > i i

Next

/
Thumbnails
Contents