134107. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mélynyomó rézhengerek és -lemezek elektrolitos maratására

Megjelent 1948. évi február hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSjU SZABADALMI LEÍRÁS 134107. SZÁM. IX le. OSZTÁLY. — 1.-8909. ALAPSZÁM. Eljárás mélynyomó rézhengerek és lemezek elektrolitos maratására. Langbein-Pfauhauser Werke Aktieugesellschaft cég, Leipzig-. A bejelentés napja : 1942. évi szeptember hó 12. A találmány eljárás mélynyomásra való rézhengerek és -lemezek elektrolitos mara­tására és célja, főleg az áram vonalszórás növelésével, a vízben oldhatatlan zavaró 5 maratási termékek oldása és nagy áram­sűrűségek alkalmazásával az ismert elektro­litos marató eljárások munkateljesítményé­nek javítása. Tudjuk, hogy mélynyomásnál nagyobb 10 képelemeket nem lehet egyszerűen sima mélyedésekként kivésni vagy maratni, hanem a jó nyomás elérésére ékalakú párhuzamos hornyokra kell felosztani, amikoris a kelme­nyomó iparban „hasuráknak“ nevezett kes- 15 kény bordák maradnak a kaparó megtámasz­tására. A rajz különféle alakú ilyen hasurákat ábrázol, erősen nagyított vázlatos kereszt­metszetben. 20 Az 1. ábra a legkedvezőbb alakot ábrá­zolja, ami kézzé] vagy recéző (moletta-) vé­séssel elérhető. A legtöbb nyomómintát azon­ban fényképészeti úton vagy pantográffal viszik át a hengerre és azután maratják ■Jő mélyre. Amennyiben vegyi marató eljáráso­kat alkalmaznak, általában salétromsavat és vaskloridoldatokat használnak. A salétrom­sav magában szélességi irányban mar erősen, a vaskloridoldatok viszont inkább mélyre. 30 A két említett folyadékkal váltakozva ma­ratva a 2. ábra szerinti alak érhető el. Ezzal a marató eljárással azonban csak tapasztalt ÍO szakember tud dolgozni. A maratás amellett három óráig is eltarthat. Minden eddig maratással kapott hasura­­alak erősen elüt az 1. ábra szerinti ideális alaktól. A vegyi marató eljárásokkal és az ismert elektrolitos marató eljárásokkal leg­­fellebb csak lényegre a 2. ábra szerinti alak érhető el. Dombornyomási minták eddig ismert elek­trolitos maratásánál leginkább olyan elektro­litokat használtak, amelyek lehetőleg függő­legesen lefelé hatnak. Mindamellett nem ke­rülhető el a .szélek némi alámarása, úgyhogy a 3. ábrához hasonló hasura keletkezett. A találmánnyal sikerült elektrolitos mara­tással a 4. ábra szerinti alakot elérni, amely sokkal közelebb áll az 1. ábra szerinti ideá­­li.s alakhoz, bármelyik eddig vegyi vagy 50 elektrolitos maratással előállított alaknál. Ezt a találmány szerint azzal érjük el, hogy elektrolitként káliumklorid, ammóniumklo­­rid és sósav vízben való oldatát használjuk. Egyik legelőnyösebb összetétel az, amelynél 55 az elektrolit mintegy 200 g KCl-t, 100 g NHiCl-t és 8 g HCl-t tartalmaz literenként, mintegy 25 cm3 tömény sósavnak megfele­lően. Ezekkel az oldatokkal célszerűm 8—12 volt feszültség mellett dolgozunk. Más összetételű kloridoldatok már isme­retesek elektrolitos maratás céljaira. Ezek­kei szemben a feltalált összetételű elektroli­tok azzal válnak ki. hogy kicsiny a pH-érté-60

Next

/
Thumbnails
Contents