134068. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a ciklopentanopolihidrofenantrénsorozatnak a C-gyűrűben oxigént vagy más oxigéntartalmú csoportokat tartalmazó vegyületeinek előállítására

Megjelent 1948. évi február hó 3-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134068. SZÁM. lY/h/1. (IV/h/3.) OSZTÁLY. — R-8494. ALAPSZÁM. Eljárás a ciklopentanopolihidrofenantrénsorozatnak a C-gyűrűben oxigént vagy oxigéntartalmú csoportokat tartalmazó vegyületeinek előállítására. Dr. Reichstem Tadeus egyetemi tanár, Basel (Svájc). A bejelentés napja: 1942. évi október hó 30. Svájci elsőbbsége: 1942. évi április hó 25. Azt találtuk, hogy a ciklopentanopolihidro­fanantrénsorozatnaik a C-gyűrűben oxigént vagy oxigén, tartalmú csoportokat tartalmazó vegyületeihez juthatunk, ha e sorozatnak 5 olyan vegyületeit, melyek magja a 11 es szén­atomtól kiinduló kettős kötést tairtalmaz, olyan szerekkel kezeljük, melyek (arra alkal­masak, hogy e kettős kötés megszüntetése mellett olyan addíciós vegyületeikéi saolgál-10 tassiawak, melyeknél az előzetesen a kettős kötésben/ résztvevő vegyértékeknek, legalább egyikéhez oxigén kapcsolódik, mimellett esetleg t ai keletkezett termékekre oxidáló és/vagy redukáló szereket, illetőleg olyan. 15 szereket hozunk behatásra, melyek az egyik oxidc,soportozatinajk a keto^alakká való izo­mérezését hozzák létre. Az így kapott ter­mékeket ezután esetleg még elszatppanosító, észterező, oxidáló, redukáló, halogénező vagy 20 halogénhidrogént lehasító szerek hatásának tesszük ki, még pedig ezeket egyenként vagy kombináltan és tetszőleges sorrendben al­kalmazva. Az említett vegyületeket, melyek a C-25 gyűrűben! telítetlenek, többek között meg­felelő olyan vegyületekből,, melyeknek a 11-es viagy különösen a 12 :es helyzetben sza­bad vagy helyettesített hidroxilcaoportjuk van, e helyettesítő lehasításáival, vagy pedig 80 olyan vegyületekből, melyeknek a G-gyűrű­ben a megfelelő kettős kötésük, de hosszabb oldalláncuk van, iaa oldallánc lebontásával állíthatjuk elő. A gyűrű többi magja, telített vagy telítetlen lehet. A kiándulájSii anyagok továbbá tetszőlegesen, pl. a 3-asi, 7 es és/vagy 35 a 17-es helyzetben helyettesítettek lehet­nek. Alkalmas kiindulási anyagok, pl. a következők: A11,12-3 oxi-kolénsav, A 11,12 ­-3-kato-kolénsav, A-111,12 -3,,7-dioxrkolénsav, A5 ' 6 ; u -12 -3-oxi fcoladiénaav, A5 ' 6 ; u . 12 -3-keto- 40 -koladiénsav, A111,12 pregnén-3,20-dion, A 4 ' 5; Il' 12 -pregnadién-3,20i-dion, A 11 -12 etiokülén-3,17-dion, A4 ' 5 : u > 12 -etiokoladién-3,17-dion, továbbá iaz említett savaik alacsonyabb homo­lógjai mint pl. Au ' 12 -3-oxi-, iletőleg A u > 12 - 45 -3-keto^etio^kolénisav, -nor-kolén- vagy -bisz­nor-kolénsav. Alkalmazhatjuk továbbá1 a megfelelő, a hidroxil- és/vagy savcsoportok' ban észterezett származékokat és analog, a 9,11-es helyzetben' telítetlen vegyületeket-is. 50 A C-gyűrűben kettős kötést tartalmazó ki­indulási anyagokat a találmány értelmében olyan szerekkel kezeljük, melyek arra alkal­masak, hogy az említett kettős kötés meg­szüntetése mellett olyan addicióa vegyülete- 55 ket szolgáltassanak, melyeknél az előzőleg a kettős kötésben résztvevő vegyértékeknek legalább egyikéhez oxigént kapcsolunk. Erre a célra tehát különösen olyan oxidálószere­ket használunk, melyek a kettős kötéshez 60 oxigént vagy oxigéntairtallmú csoportokat addicionáltatni képesek, így szuperoxidokat, pl. hidrogénszuperoxidot, persavakat, fém­oxidokat, pl. ozmiumtetroxidot vagy via^ nadiumsiaivakat, esetleg Mórátok jelenlétében» 65 továbbá perrnanganátokat, ólomtetraaciláto-

Next

/
Thumbnails
Contents