134047. lajstromszámú szabadalom • Cséve festékszalagok számára

13404?. 8 10 15 20 25 2. Az 1. igénypont szerinti festékszalagcséve kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a folyadéktároló a cséve peremei között, célszerűen a felső pereme és a szalagte­keresek között van elrendezve, imimellett a cséve, a szalag szélessége által indokolt petramtávolsághoz viszonyítva, a folyadék­tároló magasságával van megnagyob­bítva. 3. A 2. igénypont szerinti festékazalagcséve kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a folyadéktárolónak a csévemagot lazán körülfogó és a szalagtekercstekre felfekvő tárolóanyaggal befedett vagy feltöltött korongalakja van. 4. A 3. igénypont szerinti festékszalagcséve kiviteli alakja, iázzál jellemezve, hogy a tárolóanyaggal fedett korongot rugóerő szorítja a szalagtekercsekhez. 5. Az 1—4. igénypontok szerinti festék­szalagcséve kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a megújító folyadék, célsze­rűen olaj, viaszmasszába van ágyazva-6. Az 5. igénypont szerinti berendezés kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a re* generátor az előnyösen felső, célszerűen 80 35 tömör, a szalag szélességéhez viszonyítva, a regeneráló réteg vastagságával maga^ sabban kialakított festékszalagcséve tár­csájának belső oldalán van elhelyezve. 7. Az 1—6. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a regenerátor és a festékszalag közötti át­vivő- és elosztószervként, célszerűen az egyik oldalon szőrös^ szövet van elren­dezve. 8. A 7. igénypont szerinti berendezés kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy az át­vivő- és elosztóeszközből rojtszerű nyúl­ványok nyúlnak a feltekercselt szalag 40 menetei közé. 9. Az 5. igénypont szerinti berendezés kivi­teli alakja, iázzál jellemezve, hogy meg­újító folyadékként olajat használva, a re­generátor olajtartalma fcb. egyezik a fes­tékszalag olajtartalmával. 10. Az 5. igénypont szerinti berendezés kivi­teli alakja, laizzal jellemezve, hogy a fel­használandó olajos folyadék, mint olaj, elain vagy efféle, a benne oldódó festék­kel, előnyösen anilinfestékkel, van meg­festve. 45 5T 1 rajilap melléklettel. Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda, Budapest, V., Honvéd-utca 10. — Felelős: Nedeczky László igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents