133973. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a szulfanilamid molekulavegyülete előállítására

Megjelent 1948. évi január hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133973. SZÁM. IY/ll/a. OSZTÁLY. — C- 5666. ALAPSZÁM. Eljárás a szulfanilamid molekulavegyülete előállítására. Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft, Radebeul-Dresden. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 19. Németországi elsőbbsége: 1941. évi augusztus hó 22. Azt találtuk, hogy a szulfanilamid kálium­­rodaniddal egységesen kristályosodó mo­­lekulavegyület alakjában egyesithe-ő. E ve­­gyület keletkezésének a felismerése lehetővé ü teszi, hogy szulfanilamidot technikai nyers­termékből teljesen tisztán nyerhessünk ki, minthogy egyéb, még rendkívül közeli rokon­ságú vegyültek is (például ortó- valamint metaaminobenzolszulfcnamid), különösen pe- 10 dig a technikai szulfanilamidban mellék­­termékként tartalmazott diaminodifenilszulfon káliumrodaniddal nem alkotnak ilyen addi­­ciós vegyületet. A szulfanilamidnak a gyó­gyászatban kemoterápiás hatású vegyületként 15 kokkuszos megbetegedések ellen való alkal­mazásánál a káliumrodaniddal alkotott mo­­lekulavegyület különösen előnyös, minthogy a rodán ionnak ismeretes duzzasztást előse­gítő hatásai folytán a felszívódás lényegesen 20 könnyebb lesz. A helyi, illetve külső alkal­mazása céljaira pedig a rodán ion baktérium­ölő hatása még elősegítően hozzájárul. A szervezetben az említett molekulavegyület teljesen szulfanilamiddá és káliumrodaniddá 25 bomlik fel. A kettős vegyület előállítását az alkatré­szeknek megfelelő oldószerben, például alko­holban, célszerűen molekuláris arányban való feloldásával foganatosíthatjuk, aminek meg­történte után a vegyületet kikristályosítjuk, vagy pedig azt az oldószer betöményítésével választjuk ki. A két alkatrész keveréke meg­határozott mennyiségű oldószerben könnyeb­ben oldódik, mint a két alkatrész bármelyike külön-külön. Előállíthatjuk a szóbanforgó addiciós vegyületet az alkatrészek összeol­vasztása útján is. Ekkor azonban célszerűen tiszta alkatrészekből indulunk ki, minthogy e módszernél a szennyeződések elkülönülése nem következik be. 1. példa: 43 g szulfanilamidot és 24 g káliumroda­­nidot 230 cm3 96°/c-os alkoholban forrón oldunk. Kihűléskor nagy rombuszslakú tiszta kristályok válnak ki, amelyeket leszívatunk, alkohollal mosunk és szárítunk. A kitermelés 45 g. További 15—20 g-oí az anyalúg tömé­­nyítése útján ugyancsak tiszta alakban kap­hatunk. A kristályok olvadáspontja 153— 156 Cn, azok meleg alkoholban könnyen oldódnak, valamint metilalkoholban, aceton­­ban és egyéb szerves oldószerekben is- Víz­ben való feloldáskor az alkatrészekre bom­lanak.

Next

/
Thumbnails
Contents