133937. lajstromszámú szabadalom • Zárttá és nyitottá tehető gépkocsi vezetőfülke

Megjelent 194S. évi január lió 15-én. Cl MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG ZABAD ALMI LETRÁ 133937. SZÁM. XX/a. OSZTÁLY. — V-4133. ALAPSZAM. Zárttá és nyitottá tehető gépkocsi vezetőfülke. Yasas Gyula MÁ VÁG műszaki tisztviselő, Rá kosliget. A bejelentés napja : 1941. évi október hó 1. A zárttá és nyitottá tehető gépkocsi vezető­fülke példaképeni kiviteli alakját a mellé' kelt rajz: 1. ábrája zárt állapotban, oldalról nézve, 5 2. ábrája nyitva, elölről nézve, 3. ábrája nyitottan, oldalról nézve, 4. ábrája zártan, felülről nézve mutatja. A vezetőfülke alkatrészei: Szabványos kivitelű a (1) fenéksiz'erkezet. 10 a (2) szélvédőrészlet a homlokfallal, a (3) hátfal, a (4) ülés és az (5) háttámla. Kétrészes kivitelű az oldalrészlet. Az. (6) oldalfal alsórésze a hátfallal egybeépített, az (7) oldalfal felsőrésze pedig a hátfalhoz csuk- 15 lósan kapcsolódik. A (8) ajtó alsó része az oldalfal alsórészével, ,a (9) ajtó ablakos felső­része pedig az oldalfal felsőrészével van csuklópánttal összefogva. Az ajtó alsó- és felsőrésze azonban egyszerre is ki- és becsuk" 20 ható. A (10) tetőgerenda a hátfalhoz csukló­sán kapcsolódik. A (11) felsővászon a hátfalra és tetőgerendára van felerősítve. Újszerűvé teszi a vezetőfülkét az összehajt­ható tetővászonnal ellátott, két oldalról a 25 hátfalhoz (a nyíl irányában) befordítható tetőzet és az oldalfal felsőrészével együtt a hátfalhoz (a nyil irányában) befordítható ajtó ablakos felsőrész. A vezetőfülke zárt állapotból nyitottá te­hető a következőképen: 30 1. a tetőzetnek két oldalról a hátfalhoz való befordításával, 2. az ajtó ablakos felsőrészének az oldalfal felsőrészével a hátfalhoz való befordításával, 3. a tetőzetnek, valamint az ajtó ablakos 35 felsőrészének az oldalfal felsőrészével két ol' dalról a hátfalhoz történő befordításával. A vezetőfülke zári állapotban por-, léghu­­zaímentes és vízhatlan. Előnye, hogy könnyen kezelhető, egysze- ¡o rűen, olcsón előállítható és tartós kivitelű. Szabadalmi igénypont: Zárttá és nyitottá tehető gépkocsi vezetőfülke jellemezve a vezetőfülke két oldaláról a hátfalhoz befordítható és összehajtható tetővászonnal ellátott tetőzettel, valamint a hátfalhoz az oldalfal felsőrészével együtt — a tetőzettel, illetve attól függet­lenül — befordítható ajtó ablakos felső" résszel. 45 50 1 raja lap melléklettel. _ Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró.________________ Szikra-nyomda rt., Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős veeető: Nedeczky László Igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents