133825. lajstromszámú szabadalom • Levegőszabályozó készülék mágneses gyujtókhöz

Megjelent 1947. évi december hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133825. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — B-15659. ALAPSZÁM. Levegőszabályozó készülék mágneses gyújtókhoz. Robert Bosch G. m. b. EL, Stuttgart. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 14. Németországi elsőbbsége: 1941. évi november hó 7. Ismeretes, hogy oly mágnesgyuj tókat, amelyek normális légköri nyomásnál kisebb légnyomás alatt dolgoznak, a külső légtér nyomásával szemben növelt légnyomás alá 5 kell helyezni, mimellett az © célra szükséges nyomás alatt álló levegőt egyidejűleg a gyuj tókészülék szellőztetéséhez lehet hasz­nálni. Hogy az ilyen mágneses gyuj iók huza­mosabb ideig üzembiztosan dolgozzanak, 10 elengedhetetlennek bizonyult a gyuj iók egyenleies szellőztetése. A találmány értel­mében ehhez a szellőztetéshez a rendelke­zésre álló nyomólevegő nyomásától függet­lenül membrános' légszabályozót alkalma-15 zunk, amely a szabályozó tokjában egyik ol­dalán a gyuj tókészülék tokjában uralkodó légnyomás alatt, másik oldalán a környező légtér légnyomása alatt áll, közepén át van fúrva és e helyen ugyancsak átfúr; dugattyú 20 van elrendezve, amely a gyújtó tokján át­vezetendő nyomóléget vezető legalább egy nyilasi; a membrán mindkét oldalán ural •kodó nyomások különbségének függvényé­ben kisebb vagy nagyobb mértékben sza-25 baddá tesz. A találmány egyik példakéníi kiviteli alakját az 1. és 2. ábrákban tüntettük fel. Az 1. ábra légszafoályozó metszete, a 30 2. ábra az 1. ábra. II—II vonala menti metszet. Az 1. és 2. ábrákban (a) a szabályozó tokja, amelynek a rajzban fel nem tüntetett mágnesgyuj tóból kiinduló légvezetéket tar-85 talrnazó (b) csatlakozó csonkja van. E csat­lakozó csonkon át a mágnesgyuj tóból levegő áramlik a szabályozókészülékbe. E levegő a .b) csonkon át az (a) tokba jut, m-jd az (a) csatornából a (c) membránnal két (d) és (d') térre megosztott kamrába áramlik. A (d) és 40 (d') tereket az (a) tok és azon csavarokkal megerősí;e;t (e) fedél alkotják, mely két alkatrész közö;t a (c) membránt szorosan fogtuk be. A (c) membránt (f) lemezrugó terheli. A (c) membrán közepén á; van fúrva 45 és azt, valamint az (f) lemezrugó t (g) csavar­ral (h) vezérlődugattyún rögzítésük. A (h) vezérlődugattyúban is furat van és a du­gattyú szabad vége az (e) fedélben lévő (e') csonkba nyúlik, amelyben az (e') csonkra 50 támaszkodó (i) rugóval szemben eltolható. Ez az eltolódás a (c) membránnal két részre osztott kamra (d) és (d') terei között ural­kodó nyomáskülönbség függvényében megy végbe. A nyomáskülönbséget az szabja meg, 55 hogy a (d) térben uralkodó nyomás azonos a gyújtó tokjában uralkodó' nyomással, míg a (d') teret (e") furat, amelye; az (e) fedél­ben alakítottunk ki, a külső légtérrel köti össze. A nyomás alatt álló levegőt a szabá- 60 lyozóból közös síkban elrendezett négy (k) furat vezeti ki. Ezenkívül a (h) dugattyú mozgáskörzeíében a (k) furatoknál kisebb (1) furatot készítettünk, míg további ugyancsak olyan szűk (m) furiait van az (e') csonk külső 65 végén is. Az (e') csonkra gyűrűs (n) csatla­koztató tagot toltunk fel és azt két (0) tömí­. tés között (p) anyával rögzítettük. A (k) és (1) furatokon kiáramló levegő a gyűrűs csatla­koztató taggal elvezethető. 70 A mágnesgyujtő szellőztetéséhez szükséges nyomás alatt álló levegőt vagy a motorral hajtott segédberendezéssel külön állítjuk elő, vagy pedig e célra a belső égésű erő-

Next

/
Thumbnails
Contents