133823. lajstromszámú szabadalom • Lebegőanyagszűrő

Megjelent 1947. évi december hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133833. SZÁM. lV/i. OSZTÁLY. — A-4r753. ALAPSZÁM. Lebegöanyagszűrő. Auergesellsehaft Aktiengesellschaft, Berlin. A bejelentés napja: 1943. évi január hó 28. Németországi elsőbbsége: 1942. évi január hó 30. Légzőkészülékekben a levegőben lebegő anyagok kiszűrése végett részben egyre.egű szűrőket alkalmaznak, amelyek hengeres, többé-kevésbbé laza szűrőtestből vannak, 5 részben pedig oly szűrőket használnak, ame­lyeknek papiros vagy kemény papircxsszerű kamrák vagy ráncok alakjában elrendezett, tehát nagy szűrőfelületű faluk van. Az utóbbi szűrőknek oly gyantás füst szű-10 résekor, amely füstöt például harcgázként szoktak alkalmazni, sok esetben az a hátrá­nya, hogy ia finoman likacsos anyag likacsai a gyantarészecskéket felületükön rögzítik, úgyhogy a légzőút ellenállása gyors-n nö-15 vekszik. Ezt a hátrányt a találmány érteimében azzal küszöböljük ki, hogy a szűrő falait levegőt átbocsátó, megmerevedő aljza'on lég­áramból lerakódott rostbundából készítjük, 20 Merevítő aljzatként alkalmazhatunk papiro­sokat, papirosanyagból készült szöveteket, merevített textilhálókat vagy más hasonló hordozókat. A rostbundát az aljzattal célsze­rűen összeragasztjuk. Evégből e.járhatunk Úgy, hogy az aljzatokai; a bunda felvitele 25 előtt folyékony ragasztó anyaggal vonjuk be, v|agy pedig az aljzatokat bitumennel itatjuk és a rostbunda felvitele után e részeket me­legítés közben nyomás alá helyezzük. Az így kapott szűrőtestekből kamrás vagy redős szű- 30 rőket a legkülönbözőbb ala"kban állíthatunk elő. A szűrőfalaikat célszerűen úgy rendezzük el, hogy azoknak a bundából álló oldala a beáramló levegővel szemben fekszik. Szabadalmi igénypontok: 35 1- Lebegőanyagszűrő, melyre jellemző, hogy a szűrőfalakat levegőt átbocsátó, mere­vítő hatású aljzaton lerakódott rostbunda alkotja. 2. Az 1. igénypont szerinti lebegőanyagszűrő 40 kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a bunda az aljzattal össze van ragasztva. 'Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda, Budapest, V., Honvéd-utca 10. — Felelős: Ne<Jeczky László igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents