133760. lajstromszámú szabadalom • Önműködő égésszabályozó kézi kezelésű tüzelőberendezések számára

Megjelent 1947. évi november hó 15-^ri, MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133760. SZÁM. Il/e. OSZTÁLY. — H-1160S. ALAPSZÁM. Önműködő égésszabályozó kézi kezelésű tüzelőberendezések számára. Huwyler Oswald mérnök, St. Gallen (Svájc). A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 28. Svájci elsőbbsége: 1941. évi szeptember hó 30. Az önműködő ipari tüzelőberendezések rendszerint fel vannak szerelve az égést szabályozó berendezésekkel. Ellenben ä szokásos kivitelű kézi keze-6 lésű ipari tüzelőberendezések egyáltalán nem gazdaságosak. Amint ismeretes, ai tüzelés akkor gazdaságos, ha a levegő bevezetése megfelel a valóságos levegőszükségietnek, azaz ha a füst- és korommeates elégés mi-10 nimális levegőfelesleggel történik. A kézi tüzelőberendezéseknél változó a levegőszükséglet és a tüzelőanyag betöltése után a legnagyobb az. De éppen akkor vauinak az előző ©Bégjéls révén létesült légesa-15 tornák befedve, úgyhogy a valóságba a le­vegcbeáramlás a legcsekélyebb. A fokozódó elégésnél lassan mindinkább megritkul a beadiaigolt tüzelőanyiag, úgyhogy .a rostélyon át bejövő levegő mennyisége mindig na-20 gyobb lesz. Ellenben ekkor a valóságos levegőszükséglet, illetve levfcgőfelhasználás mindinkább kisebb lesz. Kézi tüzelőberendezéseknél a levegő be­vezetésének körülményei így ellentétben 25 vannak a tényleges levegőszükséglettel, minthogy a tüzelőanyag betöltésénél levegő­hiány van, míg a fejlődő elégésnél légfeles­leg áll elő, ami nagy hőveszteséget okoz. Az ismert kézi kezelésű tüzelések további 30 hátránya, hogy a tűz táplálásakor a nyitott ajtón át nagy mennyiségű pótlevegő jut be a tűztérbe, ami úgyszintén hővesztetséegeket okoz. Elképzelhető, hogy a fűtő által kezelendő készülékek révén a levegő bevezetését sza- 35 bályozni lehet. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem vihető keresztül, mert rende­sen a fűtőnek ezen munkára nincs ideje, másrészt hiányzik a füstgázelemzéshez szük­séges műszaki iskolázottsága. 40 A találmány oly égésszabályozó, mely a kézi kezelésű tüzelésnél a levegőbevezetést a levegőszükségletnek megfelelően önműkö­dően beállítja. A találmány szerinti önmű­ködő égésszabályozó ezt a feladatot úgy 45 oldja meg, hogy a tüzelőberendezésnek a tüzelőanyag betöltésekor szükségképen ke­zelendő egyik részét vezérlőberendezéssel kapcsoljuk össze, mely a légbevezető- és füstgáztolatityúkat a levegőszükségletnek 50 megfelelően nyitja és zárja, E berendezések vezérlésére célszerűen a tüzelőajtót használjuk fel, minthogy a tüze­lőanyag betöltésekor ezt minden esetben működtetni kell. A füstgáz- és légbevezető 55 Wattyúk zárását és nyitását vilííamios jel­fogók és motorok révén, vagy pedig hidrau­likus módon végezhetjük. A tüzelőajtón cél­szerűen egy érintkezőt vagy szelepet helyez­hetünk el, amely a lég- és füstgáztolattyúkat 60 mozgató szerveket úgy vezérli, hogy a tü­,zel6ajitó nyitásakor a tolattyúk azonnal be­zárulnak és a tüzelőajtó zárásakor a tolaty­tyúk azonnal kinyiinak és utána, lassabban mint a nyitás csukódnak be. Ilyen villamos 65 vjagy hidraulikus berendezések gyorsan

Next

/
Thumbnails
Contents