133630. lajstromszámú szabadalom • Kapaszerkezet

Megjelent 1947. éví október hó 15-én. CASTAS SZABADALMI BítŐSi« SZABADALMI LEÍRÁS 133630. SZÁM. X/a. OSZTÁLY. — K-157 73. ALAPSZÁM. Kapaszerkezet. Kurucsó Gergely géplakatos, Vésztő. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 19. Az eddigi kapaszerkezetek nagy, hátránya, hogy csak a sorok közeit művelik: meg, míg a sorokat kapálatlanul hagyják. Ez, u ., kait már csiak kézikapávaj lehet elvégezni, 5 ami viszont nagy időveszteséggel jár, úgy, hogy emiatt a kapások majdnem minden esetben fejletlenek maradnak. Az első kapát Ugyan a kultúrák még kellő időben, kellő alapossággal kapják meg, mert a kalászosok, 10 vagy egyes keránélrő termények aratási ideje még nem érkezett el. A második, de különösen a harmadik kapálás ideje azon­ban, már a végtelen lassú, háíádatlan és nem utolsósorban fárasztó művelési mód 15 mellett belenyúlik az aratásiba] isi Ennél­fogva ai kapások a rohamosan növekedő gazban kénytelenek megvárni, amíg az ara­tás, hordás és végül ia cséplés is befejező­dik. Az airatás után kapált területek meny-20 nyisége a tapasztalat szerint viszont alig jö­het számításba, úgyhogy e kis hányadtól eltekintve, többnyire gyommal fordul fel a föld. Mindezen háltírányokat a találmány Sze-25 rint azzal küszöböljük ki, hogy kapaszerke­zettel nemcsak a sorok közeit, hanem egy­idejűleg a sorokat is megmunkáljuk. Ezáltal kettős célt érünk él: először is a kultúrákat az egymást követő gyakori kapálással állapi-30 dóan kedvező körülmények között tartjuk, mert a gyors, kényelmes művelése mód mellett a kultúrák az eddigieknél többszöri kapát kaphaitríak. A gyakori kapálás amel­lett, hogy a földet gyommentesíti, a hajszál-35 csövesség megszakításával egyidejűleg a talaj kipárolgását is megakadályozza. Má­sodsorban a kapások állandó bolygatásával a talajt előkészítjük ,a jövendő vetés alá is. A járművön elrendezett kapaszerkezet elsősorban abban különbözik a gyakorlatba 40 átment eddigi kapaszerkezetektől, hogy a haladás irányára harántirányban kilendít­hető csuklós kapakéslei iái sorokon haladnak, ahonnan azokat, még mielőtt a kések a töveket megsérthetnék a növény szárába, 45 vagy más jelzőialkallmatosságba ütköző ve- ' zérlőszervek az alább részletezett módon ki­emelik. A sorok elsőízbeni megművelését azonban még a leírásban isjoaertetetíb kapaszerkezet 50 has^nájllatía esetén is célszerű kézikapával megejteni, miután ezä alkalommal hagyjuk meg a növények végleges távolságát is, ha­csak nem fészkelt sorokkal állunk szemben. Akár fészkelt, 'akár pergetett, vagy akár 55 vetőgéppel vetett sorok esetén is a növé­nyek mellé célszerűen jelzőalkjalmatosságot helyezünk, ilyenformán, azután taár a szó­róknak ál leírásiban ismertetett kíapasterke­zeftel való elsőízbeni megművelése is lehet- 60 ßeges. Miután aizoriban a növényeknek jfelzőpáacálkkal valói megjelölése ikörülméj­nyes, a soroknak ilyetén való megművelésé­től eltekinjíhetünk. Ha aztán a zsenge nö­vényzet iái földdet (elhagyva Szárbateízökken, 65 ami a másodiík; kapálátera rendszerint be következek, már mindennnemű segédeszköz nélkül, pusztán a növényi sízárak ellenállá­saira bízzuk az érzékeny vezérlőszervek for­gatását. Mert a kapaszerkezet csak olyan 70

Next

/
Thumbnails
Contents