133627. lajstromszámú szabadalom • Ragasztószer és eljárás előállítására

Megjelent 1947. évi október hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133627. SZÁM. Xl/d. OSZTÁLY. — F-9955. ALAPSZÁM. Ragasztószer és eljárás előállítására. Feiner Pál vegyész, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 8. Azt találtam, hogy a kopaszárpa termése őröletlan, azonban előnyösen őrölt állapot­ban vízzel főzve és/vagy gyenge lúggal és/vagy vízüvegoldattal eaetteg nyomás alatt 5 melegítve kitűnő ragasztószert eredményez, amikor is a fenti kezeléssel előállított szusz­penzió, akár az ebből sízűréssel kapott, fino­mabb célokra felhasználható oldat és annak maradéka is önmagában, vagy egyéb anya-10 gokkal alkotott keverékében pl. papírt, fát. textilanyagokat, kerámiai testeket, stb- ki­tűnően ragaszt. A találmány szerinti ragasztó­szer szuszpenzió, illetőleg oldat alakjában textilanyagok kikészítésére, is igen alkalmas, 15 amikorfei ugyancsak önmagában vagy egyéb anyagokkal alkotott keveréke alakjában használható fel. Ha a találmány szerinti ra­gasztó-, illetőleg textilkikélseítőszert a kopasz­árpa terméséből víz helyett részben vagy §0 egészben a már önmagában véve is lúgos hatású vízüvegoldat felhasználásával állítjuk elő, úgy a vízüveg jó ragasztó és kikészítő tulajdonságaival járulékosan rendelkező, de csak olyan célokra alkalmas ragasztó-, iUeíő-25 feg textiUkikésizítősziert kapunk, melyeknél a szilikátok jelenléte nem hat zavaróan. A találmány szerinti, textilkikészítőszer­ként is használható ragasztószer előállítá­sára példaképen úgy járhatunk el, hogy a 30 kopaszárpa terméséből egy kilogrammot megőrlünk, az őrleményt 1.5—5 kg vízzel erőteljes kavarás közben hidegen, de előnyö­sen 50—>9G C°-on rövid időn, célszerűen Vs— ÍV« órán belüli péppé duzaasztjuk. Bár az így kapott pép is jól ragaszt, mégis előnyös, 35 ha az őrleményhez annak jobb feltárásiéra a fenti kezelés közben vízben oldott 6—10 dkg nátronlúgot vagy ennek megfelelő mennyi­ségű egyéb lúgos anyagot adunk. A pépet le is szűrhetjük, amikoris mind az oldat, mind 40 a maradék 'igen jói ragaszt. A nyert sárgás színű termékeket szükség esetén .el is szín­teleníthetjük. Szabadalmi igénypontok: 45 1. Textilkikészítő« zerként is használható ra gasztószer, azzal jellemezve, hogy alap­anyaga a kopaszárpa termése. 2. Eljárás az 1. igénypont szerinti ragasztó­szer előállításiára, azzal jellemezve, hogy a kopaszárpa terméséből lúgos kémhatású 50 vízzel oldatot, illetőleg szuszpenziót készí­tünk, mimellett a tiszta kútvíz vagy; víz­vezetéki víz természetes lúgossága már elegendő. 3- A 2. igénypont szerinti eljárás foganato­sítása módja, azzal jellemezve, hogy a felhasznált vízhez vagy az elegyhez szer­vetlen lúgokat adunk. A 2. igénypont szerinti eljárás foganato­sítás! alakja, azzal jellemezve, hogy a fel­használt vízhez vagy az elegyhez víz­üveget, nátronlúgot, vagy szódát alkal­mazunk. A 2—4. igénypontok bármelyike szerinti 4. 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents