133581. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fehérnemű vagy másefféle mosására

Megjelent 1947. évi október hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133581. SZÁM. XVIII/a. OSZTÁLY. — V-4261. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés fehérnemű vagy másefféle mosására. Vajda Zsigmond kórházi műszaki vezető es Weisz Imre kórházi mosodavezető, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 27. A találmány szerinti eljárás és berendezés célja, hogy segítségével fehérneműt vagy másefféle textilanyagot, ennek messzemenő kímélése melktt, kielégítő hatásfokkal mos-5 sunk, mimellett a berendezés nem csupán a mosási, hanem a szárítási művelet elvégzé­sére is alkalmas és ezenkívül fertőtlenítésre, illetve csíramenteíítésre is használható-Az eljárás lényege az, hogy a gőz, hideg-10 és melegvíz-bevezetésére alkalmas vezeté­kekkel és folyadéktároló tartállyal összekö­tött, zárt mosótartályban elhelyezett mo­sandó holmit a mosótartályba táplált vízben, a víz keringő mozgatása közben áztatjuk, az 15 áztató vizet a holmiról leengedjük, a mosó­tartályt és a vele közlekedő folyadéktároló tartályt újból vízzel töltjük meg, a vízhez mosószeroldatot adunk s a folyadékot a két lartály között keringő , mozgásba hozzuk, 20 majd gőzbe vezetéssel felmelegítjük és ke­ringő mozgatását a holmi kellő tisztasági fokának eléréséig folytatjuk, mire a mosó­folyadékot leengedjük, a mosott holmit előbb meleg, majd hideg vízzel, a víz kerin-25 getése közben, a mosószernek a holmiból való eltávolításáig öblítjük s a tiszta holmit, az öblítővíz leengedése után, a mosótartály­ból eltávolítjuk. Ha egyéb szárítási khetőség nem áll ren-30 delkezésre, a kicsavart, vagy centrifugált nedves holmit a találmány értelmében úgy szárítgathatjuk meg, hogy azt a mosótar­tályban lazán felfüggesztjük és a tartályba meleg levegőt vezetünk. E célra a mosótar­tály külön légvezetékkel kapcsolatos és a 35 párás levegőt kibocsátó, elzárható szellőző nyílással van ellátva. , Fertőtlenítés, illetve csíramentEsítés cél­jára a fehérneműt, vagy máseffélét a mosó­tartályban megfelelő hőmérsékletű és célsze- 40 reűn forró levegő, vagy gőz behatásának tesszük ki, mely célra a gőzbevezető cső pl. villamosan fűtött túlhevítővel lehet ellátva. Az ismertetett eljárást célszerűin a talál­mány szerinti berendezésben foganatosítjuk, •íö melynek lényege gőz, valamint hideg és meleg víz bevezetésére alkalmas vezetékkel és folyadék tároló tartállyal olyképen össze­kötött mosótartály, továbbá a vezetékbe kapcsolt mechanikai folyadékmozgató oly 50 szerv, pl. szivattyú, hogy utóbbival az áz­tató, mosó és öblítő folyadék a két tartályon és vezetékein át keringő mozgatásban tart­ható. A mosótartály célszerűen kettős falu és 55 belső fala lyukgatott. Hőveszteségek elkerülésére előnyös, ha a mosótartály s esetleg a folyadéktároló tartály is hőszigetelő burkolattal van ellátva. Előnyös, ha a mosótartály vízszintesen el- 60 rendezett, lyukgatott válaszfalakkal reke­szekre van osztva, melyekben a mosandó holmit megfelelően elosztjuk. E vízszintes, áttört válaszfalak célszerűen kettősen vannak kialakítva, közöttük oly 65 térköz meghagyásával, mely térköz a két

Next

/
Thumbnails
Contents