133580. lajstromszámú szabadalom • Háromkerekű vontató

Megjelent 194?. évi október hó i-éii. MAGYAR SZABADALMI BIRŐSÁ8 SZABADALMI LEÍRÁS 1335SO. SZÁM. XX/a. OSZTÁLY. — Sch-6263. ALAPSZÁM. Háromkerekű vontató. SchamTbui*g' Andor gazdálkodó, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 30. A mezőgazdasági vontatók általában négy­kerekű kivitelben készülnek; a kerekek rendszerint két nyomban járnak. Ismerete­sek olyan mezőgazdasági vontatók is, me-5 lyeknek elől csak egy, vagy pedig egyi iker­kereke van, melyek tehát háromkerekű von­taitoknak tekinthetők; ezek kerekei azonban három nyomban járnak, mert az elülső ke­rék a két hátsó közötte térben középen he­o lyezkedik el. A találmány szintén háromkerekes von­tató, melyet azonban az jellemez, hogy há­rom kereke csakis két nyomban jár, vagyis;, szántás esetében, két kerék a barázdában, 6 egy pedig a tarlón* A találmány szeriniti. elrendezés az ismert . négy és háromkerekű vontatók előnyét egyesíti magábani, vagyis az első kejiék, — úgy mint a négykerekesek esetlében —, a (0 barázdában járhat, tehát megkönnyíti a ve­zetésty emellett a kormányszerkezet, — a háromkerekes kivitel folytán —, egysze­rűbbé válik és kevesebb fenntartást igényel. A találmányt, további jellemzőivel, a i5 rajzon egészen vázlatosan feltüntetett foga­natosítási példája kapcsán magyarázzuk meg. A rajzon (al) és (a2) jelöli a vontató két hátsó kerekéti, (a3) az elülső kerék. A három 30 kenek olyan elrendezésű, hogy a hátsó (al) kerék az elülső (a3) kerék nyomában jár. A (b) erőgép, mely a legelőnyösebben egyhengeres, kétüteműt és fekvő elrendezésűj (bl) izzófejes motor, a két (al, a2) kerekeit a (b2) nagykerékiSBekrényen és a (b3) diffe- 35 renciálművöín keresztül hajtja. A fékszerke­zet .olyan kivitelű, hogy a két hátsó (al, a2) kerekek mindegyike külön-külön, tehát egy­mástól függetlenül is lefékezhető; ezt a (]1) és (j2) fékdobokkal jeleztük- A lendkereket 40 (d), a munka levételére alkalmas, szokásos szíjtárcsáit pedig, (f) jelöli. A. mellső (a3) kerék mindkét értelemben 90°-kal beforgatható úgy, hogyi a kerék ten­gelye a vontató hosszirányába essék. E célra 45 az (a3) kerék szokásosan függőleges (g) csap körül elforgathatóan van ágyazva és pl. (h) csigakerék, csiga és (k) tengely segélyével bármelyik irányban beforgatható, amint ezt a rajzon szakadozottan jeleztük. A kormány- 50 aás a (k) tengely révén a rajzon egyszerű­ség kedvéért nem részletezett kományművel és kormánykerékkel a vontatón pl. hátul al­kalmazott vezetőülésről történik. Mivel az elülső (a3) kereket be lehet úgy 55 forgatni, hogy a kepék tengelye a traktor hossztengelyébe essék, a fordutóban, az egyik hátsó (al) vagy (a2) kerék körül meg lehet fordulni; e célból csak az egyik hátsó kereket kell lefékezni. 6ü További előnye a találmánynak, hogy egyhengeres motor alkalmazása esetén a motor (i) forgattyútfengelyét és ezzel a jármű súlyponltljáiti is mélyebbre helyezhetjük, mer* az (f) szíjtárcsát az elülső (a3) kerék- 65 kel szembenfekvő oldalon helyezhetjük el és

Next

/
Thumbnails
Contents