133569. lajstromszámú szabadalom • Eljárás huzamos ideig tartós friss kenyér előállítására

Megjelent 1947. éti október hó í-éri. AGYAR SZÁT5ADALII BTRdSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133569. SZÁM. IV/C. OSZTÁLY. — F-10078. ALAPSZÁM. Eljárás huzamos ideig tartós friss kenyér előállítására. Ottó Förster mérnök, Hainlburg'. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 31. Németországi elsőbbsége a 620/1940. M. E. sz. rendelet alapján: 1941. évi október hó 3. A találmány eljárás huzamos ideig tartós friss kenyér előállításéra, mely a péktől a fogyasztónak szállított! frissen suit kenyér­hez hasonló. 5 Az eddig ismeretes eljárások, melyekkel megkísérelték ilyen kenyér sütését és hu­zamos ideig frissentartását, nem vezettek eredményhez. Ekként pl. az ilyen kenyér tésztájához amino vagy benzoesavat adagoi-10 taik és a kenyeret bádogdobozokban éleszttő és kovász;, tehát baktériumkultúrák alkal­mazásával sütötték. Ekként "tartósan friss kenyeret nem,, hanem legfeljebb a kemény kenyér és friss kenyér közötti közbülső ter-15 méket sikerült előállítani, mivel az így eíő­álított kenyérnek a sütés után túl csekély nedvességtartalma volt. Ezenkívül az amino-, iBeibve benzoesav beadagoilásia egészségügyi ©kokból is elvetendő. Az így kapott! kenyér 20 wem wfö friss, de nem is volt huzamosabb ideig eltartttiaitó, mert a tésztához a keteztő­szerkémít alkalmazott élesztővel és kovásszal tlúí nagy mennyiségű bakit ériuimort) kevertek, melyéket a sütési folyamat a kenyér belse-26 jében nem pusztított el teljesen, úgyhogy azok a kenyérben még jelenlevő nedvesség következtéiben előnyös táptalajra találtak. A kenyér tehát belsejében igen hamar meg­penészedett. Mivel az ilyen kenyér a pené-80 szedés csiráit már eleve tartalmazta, nem használt semmit az a rendszabály sem, hogy a kenyered bádogdobozokba, viaszos papírba vagy sztaniolba való csomagolással kívülről védték meg a penészesedéssel szemben. Az ismert eljárással tehát eddig nem si- H5 került oly hosszú ideig tartós friss kenye­ret előállítani, mely az egészségre nem ár­talmas. Ismeretes továbbá, hogy a tésztához hasz­nált lisztet Gsiramentiesítik, pi. az ismert 40 pasztőröző eljárás szerint többször mintegy 80 C°-ra hevítik és közben újból lehűtik. Az ekként csiramentesített lisztet további csiraölő rendszabályok alkalmazása mellettit és a szokásos, azonban nem csiramentesített 4.5 adalékok alkalmazásával tésztává gyúrják. A fentiek alapján minden további nélkül érthető, hogy az ilyen eljárással sem lehet tartósan friss kenyeret előállítani. A találmány célja az említettl háltrányok 50 kiküszöbölése, amit azzal érünk el, hogy a tiartósan friss kenyér előállításához az alábbi önmagukban isimért eljárási rendszabályo­kat alkalmazzuk: 1. A lisztet ós egyéb adalékokat csira- 55 mentesítjük;» 2. a vizet csiramentesítjük, 3. a munkahelyiség levegőjét csiramente-4. a tészta fellazításához szénsavat hasz-go nálunk, adott esetben a tészta hűtése kÖZ" ben, 5. önmagában ismert vizetköitő sütlősegéd­szereket alkalmazunk,

Next

/
Thumbnails
Contents