133567. lajstromszámú szabadalom • Eljárás színes rezerválások előállítására jégfestékek alatt rostos anyagokon

Megjelent 1947. évi október hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133567. SZÁM. XlV/e. OSZTÁLY. — F-10044. ALAPSZÁM. Eljárás színes rezerválások előállítására jégfestékek alatt rostos anyagokon. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 7. Németországi elsőbbsége a 620/1940. M. E. sz. rendelet alapján: 1939. évi október hó 3. Ügy találtuk, hogy színes rezerválásokat pigmentekkel jégfestékek alatt a pigment mellett rezervalószerként ónklorürt tartal­mazó rezerváló nyomópépeknek a naftolozott 6 árura valló felnyomábával', szárítással és víz­ben oldhatatlan diazotált aminpkkal való előhívással akként állíthatunk elő, hogy oly rezerváló nyomópépet alkalmazunk, mely magasabb hőmérsékleten oldhatatlan álla­tó pótba átmenő kötőanyagok vagy ilyen kötő­anyagok előállításához alkalmas kiindulási anyagok oldatait vagy diszperzióit tartal­mazza és az előhívás előtt magasabb hőmér­sékletre hevítjük. 15 Kötőanyagként pl. karbaimid és aldehidek kondenzálási vegyületeit szerves oldószerek­ben vagy karbamid és aldehidek keverékeit, vagy ilyeneket lehasító vegyületeket, vagy vízben oldódó eíőkondenzálási vegyütettefcei, 20 mint dtoietilolkarbamidot alkalmazhatunk, adott esetben a kondenzálást gyorsító anya­, gok beadagolása mellett. Alkalmazhatunk továbbá polimerizálasi vegyületeket szerves oldószerekben való oldataik, vagy vizes disz-25 perzíióik alakjában, adott esetben diszpergáló­szerek adagolása mellett, pl. a szerves vagy sziervefcfcn savak poÜvmilésztaieit polivinil­éterekeiti, polásziirolt, poJiakrilsavéisztereket, valamint ilyen vegyületek keverékeit, vagy 30 kevertpolimerizálási vegyületeket. Polivmil­plkohoi és formaldehid kopdenzálási vegyü­leteit is alkalmazhatjuk szerves oldószerben való oldataik alakjában. Ugyanígy az össze­tevők elegyei vagy még vízben oldható konr denzálási vegyületek is tekintetbe jöhetnek, 35 adott esetben a kondenzálást gyorsító anya­gok adagolása mellett. A polimerizálasi ve­gyületekkel egyidejűleg karbamid^aldehid­kondenizálási' termékeket is használhatunk. Adott esetben egyidejűleg lágyítószereket is 40 alkalmazhatunk. KöÜősizerként továbbá több bázisú szerves savak és többértékű alkoholofe még oldható kondenzálási vegyületeinek oldatait vagy emulzióit is alkalmazhatjuk. Különösen ér- 45 tékesék oly vegyületek, melyeket egybázisú savaknak, pl. zsírsavaknak, telítetlen! zsír­savaknak, vagy gyantasavaknak; a! konden­zálási vegyületek molekulájába való bevite­lével állíthatunk elő. Oldószerekként pl. 50 szénhidrogénolaljok, észterek, ketonok, vagy aromás alkoholok jönnek tekintetbe. Az emulziókat diszpergálószerek és adott eset­ben oldószerek adagolása segítségével állít­hatjuk elő. Lágyítószereket szintén alkal- 55 mázhattunk. Az eiritíteffiti kondenzálási ve­gyületeket karbamid-aldehid kondenzálási vegyületekköl egyidejűleg is allkalmazhaí­juk. Pignienltfestléikekhez kötőanyagként to- 60 vábbá oly vegyületeket is alkalmazhatunk, melyeknek általános képlete;

Next

/
Thumbnails
Contents