133540. lajstromszámú szabadalom • Alumínium, bronz-csapágyfém

Megjelent 1947. évi október hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 133540. SZÁM. XVI/c. OSZTÁLY. — M-l3098. ALAPSZÁM­Alumínium-bronz-csapágyfém. Mártoiicsik József a F. A. U. forrasztóanyagrüzein buda­pesti cpg- tulajdonosa, Budapest. A bejelentés napja; 1941. évi szeptember hó 4. Bronz-csapágyfémek eddig a réz és az ón ötvözeitébői állottak. Ön hiányában új ötvö­zetre van szükség. Kísérleteim, igazolták, hogy a réz-magné-5 zium horganyaiuminium-ötvözet, az alumi­nium-bronz-csapágyférnek minden tulaj don­" ságával fokozottabban rendelkezik. így na­gyobb az anyag szilárdsága, oldalnyomással szembeni 'érzékenysége és hőokozta tágulása 10 csekélyebb, jobb hővezető és főleg alacso­nyabb fajsúlyú. Előállítási módja a következő: Az alumí­niumot megolvasztás után 1000 C°-ra felhe­vítjük és e hőmérsékleten — melynek 15 állandóságát pirométerrel ellenőrizzük — olvasztjuk be a 2—4% rezet, majd —búvár­harang segítségével — nehogy mint könnyebb fajsúlyú, kiégjen — 0.2—0.5%> magnéziumot dolgozunk el az ötvözetben. Ennek megtör-20 tente után az egész Ötvözetet 700 C°ra le­hűtjük, hogy a '7.5—22°/o horgany hozzáad­ható legyen, A kész ötvözet fedésére kálium­kloridot használunk. Példaként megadok egy ötvözetet, mely csapágyfémként vialó alkalmazásban jelleg- 25 zetes. Ez az ötvözet 2.8°/o rezet, 0.4% mag­néziumot, 18.5% horganyt és 78.3°/o alumí­niumot tartalmaz. Brinell-keménysége 72, szilárdsága 13 és duzzadhatósága 2. Igénypontok: 30 1. Aluminium-bronzi-csapágyfém, meltyre jellemző, hogy alumíniumon kívül 2.4°/o rezet 0.2%>—0.5'%! magnéziumot és 7.5—22% horganyt tartalmaz. 35 2. Erijárás m 1. igénypontban meghat ár o­zoitit' aluminium-bronz-csapágyfém-ötvözet előállítására, melyre jellemző, hogy a megpUiVasztetlt alumíniumot 1000 C°-r,a felhevítjük és állandóan e hőfokon tart- 40 juk, miközben rezet és búvárharang se­gítségével magnéziumot adunk hozzá, ezek beolvasztása után 700 C°-ra lehűt­jük és a íehűtött ötvözethez iadjuk a hor­ganyt. 45 Felelős kiadó: dr. Sáliyi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda rt., Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős vezető: Nedeczky Lászó igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents