133478. lajstromszámú szabadalom • Csapda

Meg-jelent 194 í. évi szeptember hó lén. MAÖYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133478. SZÁM. X/e. OSZTÁLY. - S-19063. ALAPSZÁM. Csapda. Szántai Mihály földiníves, Zsámbok. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 7. A találmány csapda, melynek segítségével a patkányt, ürgét, - hörcsögöt stb. irthatjuk. A találmány szerinti csapdának az elpusz­títandó állat útjában elhelyezendő, kétoldalt f> nyitott, kúpos vagy hengeres csőrésze van-A csőrészhez csatlakozó lemezen van ágyazva a csapda tengely körül elforgatható és rúgó hatása alatt álló ütőszerve, melynek két vil­lája a kioldóelem érintésénél a csőrész ki-10 vágásain keresztül a csőrészbe csapódik és az áthaladni akaró állatot megöli. A találmányt részletesen a mellékelt rajz kapcsán ismertetjük, melyen a találmány egyik kiviteli alakját az 15 1. ábrán függőleges metszetben, míg a 2. ábrán felülnézetben tüntettük fel. A csapda főrészei az előnyösen henger­alakú (1) csőrész és az oldalt ehhez csatla­kozó (2) lemez, melyen a csapda ütőszerve 20 van elhelyezve. A feltüntetett kiviteli alak­nál a (2) lemez szélei a kellő szilárdság biz tosítása végett köröskörül fel vannak haj­lítva. A (2) lemezen van ágyazva az ütőszerv (3) 25 tengelye. Maga az ütőszerv a rajzon -át­ható alakú erős (4) huzallal van kialakítva, melynek megfelelő részéhez erősítettük a villaszerűén fogazott (6) lemezt, A (4) huzal iveit (7) része pedig alkalmas arra, hogy fel-30 húzás közben az ütőszervet- fogjuk és ugyan­ezen rész támaszkodik a felhúzott helyzet­ben a (8) pálcához, mely az ütőszervet rögzíti. Az ütőszerv ugyanis a (3) tengelyt körül­vevő (5) csavarrúgó hatása alatt áll. Amint a 2. ábrán látható, az (5) rúgó egyik vége 35 a lemezhez támaszkodik, míg másik vége az ütőszerv (4) szárához és így az ütőszervet a (3) tengely körül az 1. ábrán szaggatott vo­nallal feltüntetett helyzetbe igyekszik for gatni. Az (1) csőrészen az ütőszerv számára 40 (13) kivágásokról kell gondoskodnunk. Mint már említettük, az (5) rúgó ellené­ben felhúzott ütőszervet a (8) pálca segítsé­gével rögzíthetjük helyzetében. A (8) pálca egyik vége a (2) lemez felhajlított részének 45 kivágásán hatol keresztül és a hajlított vég­rész a pálca egyik végét elforgathatóan rög­zíti. A (8) pálca másik vége a (9) kioldószerv felhajlított részének megfelelő kivágásába kerül és a kivágás felső széléhez támaszko- 50 dik. A rajzon látható alakban meghajlított lemezből készült (9) kioldószerv a (2) lemez felhajlított (11) részein ágyazott (10) csap körül a szükséges határok között elfordulhat és ha a (12) kivágáson keresztül az (1) cső- 55 részbe nyúló részét lefelé mozdítjuk el, a (8) pálca vége kiszabadul és az (5) rúgó az ütő­szervet működésbe hozhatja. A csapda használatánál a (7) résznél fogva húzzuk fel az ütőszervet és azt a (9) kioldó- HO szerv kivágásában megtámasztott (8) pálca segítségével helyzetében rögzítjük. Ha a csapda elhelyezése után állat akar bármelyik irányból az (1) csőrészen keresztül haladni,

Next

/
Thumbnails
Contents