133475. lajstromszámú szabadalom • Talp lábbeliekhez, melynek járófelületét oly harántlécek alkotják, melyek valamennyi harántléc számára közös, hajlékony tartólemezre cserélhetően vannak erősítve

Megjelent 1947. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LElRÁS 133475. SZÁM. I/b. OSZTÁLY. — S-19001. ALAPSZÁM. Talp lábbelikhez, melynek járófelületét oly harántlécek alkotják, melyek valamennyi harántléc számára közös, hajlékony tartólemezre cserólhetően vannak erősítve. Sinkovics János, gépészmérnök, Bagflyasalja. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 12. A találmány talp lábbelikhez, melynek járó­felületét oly harántüécek alkotják, melyek valamenyi harántléc számára közös, hajlé­kony tartólemezre cseléllhetően vannak erő-5 síWe, A jelzett fajtájú ismert talpaknál az a hát­rány mutatkozik, hogy az említett tartólemez a használat során, — különösen erősen igény­bevett lábbelik, főleg munkásbakancsok eße-10 tében — aránylag rövid idő múlva tönkre­megy. A találmány azon a felismerésen alapul. hogy a rendszerint fémből vao— hajlékony műanyaglemelzből készü® tartóllemez rövid 15 élettartama az anyagnak a járás közbeni nagyszámú, változóan ellentétes értelmű haj Utó igénybevételek általi okozott kifáradásra vezethető vissza. A találmány szerint a szóbanforgó tartó-20 lemez élettartamát azzal hosszabbítjuk meg, hogy a tartólemezt haránt irátayban hullá­mosan alakítjuk ki vagy illetőleg és egy­másbaakasztott kapcsok révén harántirányú csuklók sorozatát tartalmazó lemezzé egybe-25 foglalt tagokból állítjuk össze. A hullámos kivitel esetében az egy darabból való tartó-Jeméz hossza a talu hosszánál iával nagyobb és ebben a kivitelben a tartólemez ainyagá nak kifáradiáha jóval későbben következik 30 be. mint az ilven harántirányú hullámok nélküli tartólemez esetében. Ha pedig a tartólemezt, az említett hullámokkal vagy ezek nélkül, harántirányú csuklók sorozatát tartalmazó lemezzé egybefoglalt tagokból állítjuk össze, úgy a tartólemez a járás köz- 35 beni hajli'tóigénybevételek fárasztó hatásától mentedül és így élettartama gyakorlatilag határtalan. A találmány szerint a tartólemezt alkotó tagok aihajtogatásaikkal közvetlenül lehet- 40 nek egymásbaakasztva, vagy pedig az em­lített tagokat áthajtogatásaiknál fogva külön kapocs foglalhatja egybe, moly esetbera a találmány különösen1 előnyös foganatosítálsa -szerint a járófelületet alkotó harántaécek 45 maguk vannak a tartólemez tagjait egybe­foglaló kapcsolószervként kialakítva. A rajzóra a találmány néhány foganatosí­tási példájának vázlata látható-Az 1. ábra a találmány szerinti talppal 50 készült lábbeli keresztmetszete. A 2. ábra az 1- ábrához tartozó oldalnézet, mely nagyobb léptékben csupán a mellső féltalpat mutatja. A 3.., 4- és 5. ábráin, a találmány szerinti talp további foganatosításának az 1- ábrához 55 hasonló oldalnézete látható. Az 1. és 2. ábra szerint a talp járófelületét egyes (a) harántlécek alkotják, amelyek egy­egy (b) foglalatba vannak beillesztve. Ezeket a (b) foglalatokát közös (d) tartólemez hordja, 60 melyhez a foglalatok tetszőleges módon, pl. hegesztés révén vagy szegettek segélyével, vámnak erősítve.

Next

/
Thumbnails
Contents