133436. lajstromszámú szabadalom • Többrétegű fényképészeti anyag színes fényképezéshez és színes mozgófényképezéshez

Megjelent 1947. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR S Z A R A I) A L M I HI R 0 SAß SZABADALMI LEÍRÁS 133436. SZÁM. IX,f. OSZTÁLY. F-81">5. ALAPSZÁM. MMKaftKrarosdAa Többrétegű fényképészeti anyag színes fényképezéshez és színes mozgófényképezéshez. I. (x. Farben Industrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1937. évi szeptember hó 28. Németországi elsőbbsége: 1936. évi szeptember hó 30. Többszínű képeknek többrétegű fényképé­szeti anyagon való előállítása végett a fény­érzékeny rétegeket eddig a következő sor­rendben rendezték el. Közvetlenül a réteg-5 hordozón vörösérzékeny halogén-ezüstemul­zióréteget rendeztek el, amelyben a kék kép keletkezett, efölött zöldérzékeny réteget al­kalmaztak, amelyben a vörös kép keletkezett és efölött kékérzékeny réteget rendeztek el, 10 amelyben a .sárga kép keletkezett. A rétegek­nek ezt az egymásutánját mindenekelőtt az a körülmény tette szükségessé, hogy az eddig szokásos szenzibilizátorokkal csak ily módon lehetett az egyes rétegekben a színes részké-15 péknek egymástól való, gyakorlatilag kielé­gítő elkülönítését elérni. Hogy az egyes szí­nes részképek tényleg az evégből alkalma­zott egyes rétegekben rajzoltassanak, az egyes fényérzékeny rétegek között szűrőréte-20 geket alkalmaztak. így szükséges volt, hogy a kékérzékeiny és a zöldérzékeny réteg kö­zött sárga szűrőt alkalmazzunk és kívánatos volt, hogy a zöldérzékeny és vörösérzékeny réteg között vörös szűrőt rendezzünk el. Ez 25 a normális rétegelrendezés nagyobb alakú képek és normálméretű mozgófényképek esetén kielégítő jó képeket ad. Vannak azon­ban bizonyos hátrányai. A rétegek fentmeg­adott sorrendje esetén a legalul fekvő vörös-30 érzékeny rétegben a kék képet hívjuk elő. A leképezés élessége azonban elsősorban a kék kép visszaadásától függ; mert a kék mint sötétebb szín az élesség megítélésénél döntő szerepet játszik. Ha igen kicsiny kép­!>5 méretekés mindenek előtt rövid gyújtótávol­ságú objektívek alkalmazása esetén a kékré­teg mint utolsó réteg van elrendezve, akkor a kékrétegnek az objektívtől való nagyobb távolsága következtében! a kék kép életlenebb, mint a többi részkép, amelyek az objektív­hez közelebb vannak. Ebből önként adódik az a szükséges követélmény, hogy a kék ké­pet oly rétegben létesítsük, amely az objektív­hez közelebb van. A normális rétegsorrend megváltoztatásának azonban eddig a részké­pek éles elkülönítésénél jelentkező nehézsé­gei voltak. Ugy találtuk, hogy lényegesen é-esebb szí­nes felvételeket kapunk, ha többrétegű fény­képészeti anyagnál a réteghordozóra először zöldérzékeny ha ogén ezüstemulzióréteget vi­szünk fel, amelyben a vörös kép létesül, erre vörösérzékeny réteget viszünk, amelyben a kék kép létesül és erre kékérzékeny réteget viszünk, amelyben a sárga kép létesül. Ezt a rétegsorrendet az teszi lehetővé, hogy a vö­rösérzékeny réteget nagy vörösérzékenységű szenzibilizátorokkal és a kékeszöldben fekvő kifejezett hézaggal szenzibiHzáljuk. Ilyen szenzibilizátorokat ismertetnek a 606.699., 625.181., 630.317. számú német szabadalmi leírások, valamin! a 730.966. számú francia szabadalom 42.245. számú pótszabadalmának és a 734.200. számú francia szabadalom 42256. számú pótszabadalmának leírásai, to­vábbá a 822.436. számú és a 824.324. számú francia szabadalmi leírások. A 822.436. számú francia szabadalmi leírás a zöldérzékeny ré­teghez való szenzibilizátorokat is ismertet. A leírt rétegsorrendű, különösen jól hasz­-iO 50 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents