133413. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aluminiumoxid-tárgyak előállítására

Megjelent 1947. évi augusztus hó 16-án. 1ASYAR SZABADALMI BIRÓSÁ0 SZABADALMI LETRAS 133413. SZÁM. IV/h/1. (XVII/b.) OSZTÁLY. — L.-8905. ALAPSZÁM. Eljárás aluminiumoxid-tárgyak előállítására. Opta Radio Aktiengesellschaft cég", Berlin-Steglitz. A bejelentés napja,: 1942. évi szeptember hó 5. Németországi elsőbbsége: 1941. évi szeptember hó 9. Ismeretes pl. rádióvevőcsövek katódiáihoz való rudacskákat és csövecskéket zsugorított alumíniumoxidból készíteni. A zsugorítást gázfűtésű kemencében végzik, ami több 5 óráig, sőt több napig is tart. A találmány szerintii eljárással viszont néhány perc alatt lehet az ilyen apró tárgyakat zsugorítani, mire azok már minden edzés és szigetelés tekintetében támasztható követelménynek 10 megfelelnek. A találmány szerint a készítendő tárgya­kat úgy zsugorítjuk, hogy villamos kemen­cében néhány percig 1800—1900°-ra hevítjük. Az előállításnál például a következőképen 15 járunk el: 110 g átszitált finom alumíniumoxid-por­hoz 20 g 12%-os kollodiumoldatot adunk és gondosan átgyúrjuk, mimellett szükség sze­rint higítóözert, pl. amilacetátot adunk csep-20 penként hozzá. A masszát ismert módon saj­tolással hozzuk a kívánt alalkra és száradni hagyjuk. Ezután villamosan fűtött kemen­cébe helyezzük, melynek fűtőteste célsze­rűen hidrogénárammal öblített molibdén-25 lemez. A kemencét kb. egy perc alatt kb. 1850°-ra hevítjük és. 2—3 percig tartjuk ezen a hő­mérsékleten. Az áram kikapcsolása után a még forró alkatrészek azonnlal kivehetők a kemencéből. 30 Vetemedés elkerülésére a tárgyakat is­mert módon megtámaszthatjuk. így pl. vé­kony katódacsöveknél (1.5 mm átmérő oO mm hossz mellett) célszerű azokat először valamivel hosszabbra hagyni, belehelyezni 35 egy kiegyenesített molibdén- vagy wolfram­drótot é; s az esetleg kissé görbe végeket zsugorítás és a betét behelyezése után le­vágni. A tárgyakat továbbá molibdénből vagy wolframból való, vagy már zsugorított 40 aluminiumoxidból való gyűrűkbe is behe­lyezhetjük. . Szabadalmi igények: 1'. Eljárás apró tárgyak előállítására zsugo­rított alumíniumoxidból, amelyre jellem- 45 ző, hogy az előszárított tárgyakat villa­mos kemencében néhány percen át 1800—• 1900°-os hőmérsékletre hevítjük. 2. Az 1. igénypont szerint eljárás fogana­tosítási módja vékonyfalú csövecskék elő- 50 állítáiSára, amelyre jellemző, hogy azo­kat zsugorítás alatt, behelyezett molib­dén- vagy wolframdróttal megtámasztjuk. Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda, Budapest, v.. Honvéd-utca 10. — Felelős: Nefleczky László igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents