133362. lajstromszámú szabadalom • Rúgó közbeiktatásával mozgatott verőkassal felszerelt ütőszerszám

Megjelent Í947. évi augusztus hó i-éii. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÁfí SZABADALMI LEÍRÁS 133362. SZÁM­Xll/a. OSZTÁLY. B-15519. ALAPSZÁM, Rugó közbeiktatásával mozgatott verőkossal felszerelt ütőszerszám. Robert Bosch G. m. b. H., Stuttgart. A bejelentés napja: 1939. évi július hó 26.* Németországi elsőbbsége: 1938. évi szeptember hó 28. A találmány ütőszerszám, melynek a íúrót forgató készülékben rugóval mozgatott ve­rőkosa van, mely készülék int1 e';:!•. menet­emelkedésű, a fúró törzsét küi-u-;•...; !iü-5 velyből és a hüvelyen rudazattal i'ei- és le­felé mozgatott és hosszirányban vezetett anyából van. A találmány szerint az ilyen ütőszerszám moknál a verőkosnak a rugót tartó és ide-10 oda mozgó hajtódugattyúval való hajtásá­nál az anya tartó rúdjai a hajtódugattyú­val csuklósan vannak összekötve. Az ütések­kel dolgozó fúrót forgató berendezéssel fel­szerelt ismert hordozható ütőszerszámoknál, 15 abban az esetben, ha rugóval mozgatott ve­rőkost alkalmaznak, a kapcsoló mozgást vagy a mozgatott verőkosról vagy altészülék for­go" hajtómotoráról veszik le. Ez utóbbi eset­ben a motor és a tok szerszám felőli vége 20 között fogaskerékáttétel van. Ugyancsak is­meretes, hogy elektromágneses ütőfúrógép­nél a verőkos visszacsapódásával a verőkos lökéscsillapítójával összekötött, a tenglely-Iyel párhuzamosan mozgatható rudat úgy 25 rendeznek el, hogy az vezetékben szemmel »ellátott gyűrűt forgat el. E gyűrű a szerszám fogantyújával szintén össze van kötve. Az elsősorban említett megoldásnál az ütőenergia tekintélyes részét a kapcsolómű 30 fogyasztja el. Mivel a rugókat gyakorlati­lag értékesíthető ütőerők elérése végett úgyis váltakozó irányú tartós szilárdságukkal meg­határozott teljesítőképességük határáig kell terhelni, minden járulékos, ütőenergiává át nem alakított rúgóterhe'.és hátrányos. Más- 35 részt a forgó mozgásnak a készüléknek a szerszámtól elfordított végén elrendezett hajtómotortól a szerszám felőli végén el­rendezett kapcsolóberendezésig való veze­tése nem lehetséges számos fogaskerék és a 40 kalapács tokjában csak igen nehezen el­helyezhető hosszú és az ütés irányával pár­huzamosan haladó tengely nélkül. \r égül a fentemlített ismert berendezések közül az utolsónál a verőkos visszacsapásának 45 mértéke igen sok tényezőtől függ, úgyhogy, lehetséges, hogy bizonyos üzemi körülmé­nyek között egyszer-máskor nincs is szám­bavehető visszlöket. Ez esetben a fúró nem forogna tovább. 50 Az ütőszerszámnak a találmány szerinti szerkezeténél ezek a hátrányok ki vannak küszöbölve. A verőkost mozgató hajtómű­alkatrész egyenesvonalú ide-odamozgásának a készülék tokjának a szerszám felőli végén 55 elrendezett, az ütőfúrót forgató kapcsoló­berendezésre való átvitele nem okoz járulé­kos rúgóterhelést, nem igényel hajtókere­fceket és lapos sugárirányban kevés helyet igénylő hajtórudázattal nehézséig nélkül go megoldható. A rajzban a találmány egyik példaként! * Ez a nap a 4030/1941. M. E. sz;. rendelet. 2. §-a értelmében, a romám királyságban annak idején tett bejelentés1 napja. _;

Next

/
Thumbnails
Contents