133332. lajstromszámú szabadalom • Kevertfényű lámpa vákuumköpenyben fekvő nagynyomású higanygőzlámpával, világítóanyag bevonattal és világító izzószállal

Megjelent 1947. évi augusztus hő 1-én. MAGYAR SZABADALMI IHRŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS i 33333. SZÁM. •VE/h. OSZTÁLY. — G-9538. ALAPSZÁM. Kevertfényű lámpa, vákuumköpenyben fekvő nagynyomású higany gőz-lámpával, világítőanyag bevonattal és világító izzószállal. Saarbrücker Giíililampeiifabrik Franz Vogel cég", Saarbriickeii. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 26. A találmány a gázzal vagy gőzzel töltött és vákuumköpennyel körülvett kisülési lámpá­ban a nagy vákuumnak mindig önműkö­dően történő helyreáiUMsáit azzal teszi le-5 hetővé, hogy a vákuumköpeinyen, belül, a találmány szerint ködfény kisülési szakaszt iktat be. Ez a ködfény kisülési szakasz mind­járt működésbe lép amint a köpenyben levő nyomás a kisülési lámpa üzame közben 10 emelkedik. Olyan kevertfényű lámpa, melynek vákuum­köpenyben fekvő nagyinyomású higany­gőzlámpája, a köpeny beiső felületén világítóanyagú bevonatta- van és a bevo-15 nattól mentes végén világító izzószállal van Jelszerelve, már ismeretes. Az ilyen kever-t­fónyű lámpáknál kétszeresen; fontos,, hojgy a higanylámpát körülvevő és a világító izzószálat tartalmazó nagy vákuum nem-SO csak üziemközben, hanem a kevertfényű lámpa teljes élettartama alatt isi fenntart­ható legyen. Most már tény az, hogy a kisütő-cső nagy hőfoka miatt .a . vákuum­köpenyen belül az egyes üveg- és fémré-15 székből gázok szabadulnak fel, illetve azok ilyeneket adnak le es ennek folytán a nyo­más ott állandóan emelkedik. A nyomás emelkedésére való hajlandóságot még job­ban előmozdítja az, ha a higanygőzlámpa 80 vákuumköpenyét kevertfényű lámpa elő­állítása céljából izzószállal is felszereljük. .Higanygőzlámpáknál már azt is java­solták, hogy a szigetelőköpenyt igen ro:sz vezetőképességű szénoxiddal töltsék meg. Ezt az anyagot azonban kevertfényű lám- 35 páknál nem lehet alkalmazni, sőt a világító izzószál elhelyezése végett ro:isz. hővezető gyanánt ismét csiafe a nagy vákuumos kö­penyt kell a kisülő cső körül alkalmazni. A találmány szerint a világító izzószál mellé 40 ködfény kisülési szakaszt is szerelünk, mely azonnal működésbe lép> amint a kisülő lámpa és i;-i világító izzószál üzeme közben a nyomás •;. vákuumköpenyben! emelkedik) miközben a nyomás emelkedését előidéző ártalmas gázok 45 a ködfény kisülés hatása alatt felemésztőd­nek és az eredeti nagy vákuum önműkö­dően ismét helyre áll. , Meglepő módon kitűnt hogy ilyen köd­fény kisülési szaka'-iz beiktatása esetén ía 50 fent leírt kevertfényű lámpánál nemcsak rnnak élettartama növekedett, hanem a vilá­gítási hatás is tekintélyes mértékbein1 javult. A mellékelt rajzon a találmány szerinti kevertfényű lámpa kiviteli példája kereszt- fir, metszetben látható. A kevertfényű lámpa (11) vákuumköpe­nyének hengeralakú részében van az (1) nagynyomású higanygőzlámpa a (2) és (3) katódokkal1 , valamint az (la) higanycseppel- go A (11) evakuát térnek hengeralakú köpe­nyén belül (12) világítóanyag bevonat, felső boltozatos részében pedig magnéziumbevo­nat van. A boltozatos rész világítóanyag be-

Next

/
Thumbnails
Contents