133204. lajstromszámú szabadalom • Öntöltő fegyver

Megjelent 1944. éri november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133204. szára. XlX/a. osztály. — W—7385. alapszám. Öntöltő fegyver. Carl Walther Waffenfabrik, Zella-Mehlis. A bejelentés napja: 1943. évi február hó 12. 40 45 elülső végén belül váll van elrendezve, mely vállban a gázt átbocsátó, érintőle­ges: íránj'ban a belső oldalon fekvő nyel­veket alakítottunk ki és a csövet a "'hü-, vellyel könnyen 'oldhatóan kötöttük össze. Feszülések elkerülése végett a rudazat végén a csövet a kerület mentén legalább­is' félig körülfogó villát rendeztünk cl",) amely a dugattyú két egymással, átlóssáu Szemben fekvő helj'éu támad. A csőnek a lőporgázok roncsoló hatásá­val szembeni védelme végett a cső torko­lati végén a csövet lömílően körülvevő bel­ső hüvelj't a csövön oldhatóan rögzítet­tünk. Ezen a betelő csövön csúszik el a gázdugattyú és a külső,, a csövei közzel kö­rülvevő büveljr , amely a gázhengert af­koljja, a belső hüvelj-en oldhatóan van megerősítve. A csövön tömítetten elrende­zett hüvely alkalmazásiával a cső felü­letét a lőporgázok okozta korrózióval szem­ben megvédjük és külső felületén sima cső is alkalmazható, mert a hüvelj-en a. gázdugaí'lyú. mozgásait határoló váll .el­rendezhető. A találmány további jellemzőit 60 a leirás és a rajzok kapcsán, ismertetjük. A rajzban két példakénli kiviteli ala­kot tüntettünk fel. Az 1. ábra az egyik ki­viteli alak gázt'uvókájának liosszímetsze;­tje. A 2. ábra az f ábra II—II vonala menfi metszet. A 3. ábra a gázfuvóka rész­beni hosszmetszete. A <:1. ábra a 3. ábra­beli rudazat elülnézete. Az 5- ábra a 3. ábrában feltüntetett rudazat felülnézete, A ö. ábra a más-odik p,éjldakiénti Kiviteli 50 55 65 70 A "találmány oly öntöltő fegyverekre vo­natkozik, amelyeknél a fegyver csövéből kilójpő lőporgázok a csövet körülvevő gyű­rűs dugattyút hátrafelé mozgatnak, mely 5 dugattyút viszont henger veszi körül, mi­ni el lett a dugattyú a lőporgázok hatása alatt rudazatot hoz működésbe. Az ilyen öntöltő fegyvereknél lényeges, hogy az alábbiakban gázhengernek nevezett henj-10 goren kívül fekvő alkatrészek különleges (szerszámok nélkül legyenek szétjszerelhec tők és tisztíthatók, mert ezekre, az alkatrészekre, illetőleg azok fe­lületeire, ja lőporgázokból égéster-15 mékek rakódnak, továbbá, hogy a mozgó alkatrészek, tehát a dugattyú és a rudazat közötti súrlódás a lenlietőség szerint ki­csiny legyen, végül, hogy részaránytalan; erőbehalások .következtében feszülések be 20 ne következhessenek. Az is előnyös, ha a cső külső felülete a lőporgázok roncsoló vegyi hatásával szemben meg van védve,, úgyhogy a fegyvert tisztítani csak akkor kell, ha az égéstermékek már zavaró meny-25 nyiisegben gyűltek össze. A találmány tehetővel teszi, hogy a gáz­hengerben mozgó dugattyút és annak ru­dazatát egyszerű módon, a gázhenger le­szerelésével, szabaddá tegyük, miniellelt 30 egyidejűleg a dugattyúról a rudazatra és a závárzatra az erőátvitel kedvező. A cső külső felülétének védelme végeit különlof­ges intézkedéseket tettünk. A találmány értelmében a gázheugerl 35 'ajkoló és a csövei közzel körülvevő hüvely

Next

/
Thumbnails
Contents