133189. lajstromszámú szabadalom • Tűzgépekhez való fegyverház

Megjelent 1944. évi október hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 1S3189. szám. XlX/a. osztály. — G—9475. alapszám. OCfegépekhez való fegyverház. Ernja, 3. Geipel G. ro. b. H., Erfarl. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 18. A találmány fegyverház oly tűzgépek­hez, melyeknél a závárzat tokja a fegyver házával könnyen oldhatóan van összeköt­ve. Ily kivitelű tűzgépek ismeretesek, 5 azonban ezeknél a fegyver háza nem egy­magában hordozza a závárzat tokját. Ezenkívül az ismert megoldásnál a fegy­verházat tömör anyagból munkálták ki és az nem csupán a závárzat valamennyi ré-10 szét fogadta be, úgyhogy a závárzatr eszek szabatos illeszkedése az ágyazáshoz hasz­nált számos egyéb alkatrésztől függött. A találmány abból indul ki, hogy a zá­várzat valamennyi része, tehát az elsülő 15 berendezés, a biztosítékok és a fegyver­nek egyes lövésekre vagy lövéssorozatok leadására valói átkapcsolásához szükséges készülék a fegyvernek egyetlen darabból kimunkált részében van ágyazva. A la-20 lálmánv értelmében továbbá a závárzat tokjának hosszú felfekvő felülete van, mely ugyancsak egyetlen darabból van ki­munkálva és a fegyver házával szorosan és oldhatatlanul van összekötve. Végül a 25 találmány oly megoldás, ametynél a zá­várzat tokja és a fegyver háza közötti kap­csolat igen egyszerű módon oldható. A ta­lálmány szerinti fegyver könnyű és elő­állítása egyszerű. 30 A találmány értelmében bádogból sajtolt U-alakú fegyyerházon, amelyben az egész elsütő berendezés és a závárzat egyéb ré­szei vannak ágyazva, a závárzat tokját ágyazó vályúalakú felfekvő felület van, 35 amelyre a závárzat tokja hosszának na-. 40 gyobbik részével fekszik fel és a vályúala­kú kimélyílés általában a tárkamráig ter­jed. Ezenkívül a találmány értelmében a fegyverház hátu'só végén a závárzat tok­jához tartozó elzáró sapka van, úgyhogy a závárzat tokjának a vályúalakú kimélyí­tésbe való fektelése irtán a závárzat tokja a sapkába tolható és helyzete a sapkában biztosítható. A závárzat tokját ágyazó: vályú elülső 45 vége a závárzat tokján lévő lépcső vagy a závárzat tokjával szorosan összekötött al­katrész alá nyúl, úgyhogy a závárzat tokja az ágyazó vályún és ezzel a závárzat szek­rényén a vályú elülső végén is járulékosan össze van kötve. A találmány szerinti, meg­oldásinál tehát a závárzat tokja a fegyver házával összefügg1 , tehát a fegyver házával együtt független a fegyver egyéb alkatré­szeitől, például a tusa szerelésétől, úgy­hogy e tusa szerelésében fellépő pontatlan­ságok vagy a tusa elhúzódása az elsütő készülék és a závárzat együttműködését nem befolyásolja. A rajzban a találmány szerinti fegyver­nek a találmány szempontjából lényeges részét hosszmetszetben tüntettük fel. Az 1. ábra a fegyver házának hosszmetszete. A 2. ábra az 1. ábra II—II vonala menti met­szet. Az 1 ravasz, a ravasszal 'összekötött 2 rudazat és a 3 elsütő csap, amelyeket a rajzban csak ered meny von állal ábrázol­tunk, valamint a závárzatnak a rajzban 70 fel nem tüntetett egyéb alkatrészei, mint 50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents