133156. lajstromszámú szabadalom • Talajlazító kézi gép

Megjelent 1944. évi október hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 133156. szám. X/a. osztály. — B—15384. alapszám. Talajlazító kézi gép. Bartoniek Anna háztartásbeli, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 14. A találmány szerinti talajlazító kézi gép kerekeken járó tengelyből, i melyre nyél van ráerősítve és a tengely körül forgó hengerből, áll. A hengerre van ráerősítve 5 a mindenkor kívánt talajlazító szerszám és a forgató szerv egyik része A forgató szerv másik része a nyél felső részére van fel-i szerelve. A rajz szerinti talajlazító gépnél forgató 10 szervként két —fi és f2— fogaskerék van alkalmazva, melyek közül az egyik —fi— a hengerre A^an mereven, ráerősítve, a má-i sik — í2— a nyél felső végére. A nyélen 'elhelyezett forgatható. A két fogaskereket 15 —g— láncszalag: tartja össze. A talajlazító gép kezelése úgy történik, hogy a talajlazí-i tást végző egyén, a nyél felső vé^t —i—-'' nél egyik kezével fogja, másik kezével az —f2— fogaskereket forgatja; egy félkörív 20 forgatása elegendő, hogy a —d— henger láncátvilel útján forgásba jöjjön és a ta­lajlazító szerszám —e— éle bevágódjék a talajba, ha most a dolgozó a nyelet fogó karjával a gépet magafelé gördíti, a talajba 25 bevágódolt talajlazíló szerszám barázdát vág. Lazább talajnál, ahol nem kell nagyobb erőt kifejteni a talajlazító szerszám földbe mélyeszlésénéJ, elég a nyél felső végén és 30 la hengeren egy-egy küllőt alkalmazni. A nj'élen elhelyezett küllő forgatható, a hen­geren elhelyezett merev. A két küllőt he­veder tartja össze. A felső küllő fél kör­ívben való lendítése, forgásba hozza az 35 alsói küllőt, mely mereven lévén ráerősítve a hengerre, azt is mozgásba hozza. A talajlazító gép ; előnye, hogy a vele való dolgozásnál a testtartás egyenes, csak a két kar mozgatására van szükség, a inun-, ka nehezebbik részét a kerekek forgó moz^ 40 gása végzi. Az eddig ismert ilyen célt szolgáló gé-> pékkel szemben, a találmány szerinti talaj­lazítő gép, a talajlazító szerszám földbe vá­gását is megoldja, egyszerű forgató szerv 45 forgatásával, ami aránylag *künnyfí moz­dulat. 'Az ábrákon: a.... tengely, b... kerék, c... nyél, d ... henger, e ... taljajlazítói szerszám> f 1... alsó fogaskerék, Í2... fel- 50 ső fogaskerék, g ... lánc, h ... felső fogas-1 kerék fogója,- i... fog'ó a nyélen, 11. A. .. . • tengely, B ... kerék, C .. • nyél, D ... hen­ger, E ... talaj lazító szerszám, F2... felső fogaskerék, G... lánc, H ... felső fogas- 55 kerék fogója, Y... az esetleg felszerelt tartó láb. K ... a Lartóláb kereke. Szabadalmi igénypontok: l.Talailazító kézi gép. jellemezve a tala­jon kerekeken járó tengely körül forgó 60 hengerre erősített lalajlazító szerszámmíal és a hengert mozgásba hozó kézi meg­hajtású mozgásátviteli szervvel. 2. Az 1. igénypontban meghatározott gép kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy 65 mozgás átviteli szerve láncszalaggal ösz­szetartott 'két 'fogaskerékből áll, rae-i lyek közül az egyik a hengierre van helyt­állóan rögzítve, a meghajtásra alkalmas fogóval ellátott másik fogaskereke a gép 70 nyele körül forog.

Next

/
Thumbnails
Contents