133070. lajstromszámú szabadalom • Játékbaba mozgatható végtagokkal

Megjelent 1944. évi szeptember 1-én. MA6YA.R KIRÁLYI SZAlABAim «t*©SA§ SZABADALMI LEÍRÁS 133070. szám Vl/d. osztály. — B—15387. alapszám. Játékbaba mozgatható végtagokkal. Béres András magánzó, Budapest. A bejelentés napja: 1942. március 16. A találmány szerinti játékbaba végtagjai a baba törzséhez és egyik végükkel közös mozgatószervhez úgy vanníak erősítve, hogy e szerv ide-oda csúsztatása révén a 5 baba karjai vagy karjai és lábai a: törzs­höz erősített csapok körül lengő mozgást végeznek. A találmány értelmében a baba törzse függélyes sík mentén két részből, mégpedig 10 mellső é)s hátsó; részből van összetéve, úgy­hogy a két rész között a törzs belsejében üreg keletkezik. A baba végtagjai egyik* végükkel a törzs belsejébe nyúlnak és ré­szint a törzshöz szilárdan erősített forgás-15 csaphoz, részint a törzs belsejében hossz­irányban elrendezett mozgatórúd forgás­ősapjához, kétkarú emelőként vannak hoz­záerősítve. A mozgatórudaí nyugalmi hely­zetében rúgój tartja, mely rúgó egyik végé-20 vei aj rúd felső részéhez, másik végével a törzs felső részéhez van erősítve. A moz­gatórúdnak a törzsből kinyúló fogantjaíja van, mely révén a rúd a rúgó; ellenében elmozgatható, úgyhogy a rúdhoz erősített 25 végtagok szilárdan elrendezett forgáscsap­juk körül ide-oda lengethet ők. A mozgató­rúd felső végéhez a fej áttörésein kinyúló fülek is hozzá vannak erősítve, úgyhogy; elcsúísztatásakor a baba fülei is mozgat-/ 30 hatók. A rajzi a találmány egyik példaképeni ki­viteli alakját tünteti fel, melytől a „gya­korlatban, lényegének módosílásu nélkül, el is térhetünk. Az 1. ábra a baba hátsó nézetben, $D 35 törzs hátrésze nélkül, a 2. ábra a hátrész belső nézete, a 3. ábra a baba függélyes hosszmetszete, részben nézete, a 4. ábra a baba elölnézetben, |al|aphely-r zetben, az 5. ábra' a baba elölnézetben, elmozgatott végtagokkal, a 6. ábra egy részlet. A baba törzse alkalmas módon össze­erősített, pl. összeragasztott stb., mellső —1— és hátsó —2— részből van. A törzs üreges belsejében függélyesen elrendezett —3— mozgatórúd van. E —3— rúd felső végével, —4 tekercsrugó révén, a —2— háti-észhez van erősítve (2. és 3. ábra) A —3— rúdhoz —5— fogantyú van erősítve, mely fogantyú a —2— hálrész —6— hpsíté­kán kinyúlik. Az —5— fogantyú alatt a hátrészhez szilárdan erősített —7~ támasz­fogantyú van elrendezve. A baba —7, 7a— karjai és — 8, 8a— lábai, két-karú emelők gyanánt, a törzs belsejébe nyúló végükkel, részint az —1— mellső-részhez szilárdan erősített —9— for­gáscsapokhoz, részint —10— forgáscsa-' pok révén a —3— rúdhoz vannak erősítve, úgyhogy egyik ujjunkkal a—7— foantyú­nak támaszkodva és másik ujjunkkal &z —A— nyíl irányában a —6— fogantyút 65 elmozgatva (3. ábra) a baba végtagjai a — •9— forgáscsapok körül az alaphelyzetből (4, ábra) kilendíthetők (5. ábra). A baba —11— fülei a —3— rúddal egy 40 45 50 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents