133033. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vércukrot csökkentő anyag előállítására hasnyálmirigyből

Megjelent 1944 évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIBÁLYI m9BS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133033. szám IV/h/2. osztály. — F—8631. alapszám. Eljárás vércukrot csökkentő anyag előállítására hasnyálmirigyből. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1939. évi január hó 31 — Németországi elsőbbsége: 193S. évi július hó 13. Pótszabadalom a 13ti293- sz. lörzsszabadalomhoz. A 130293. isz. tÖrz^szabadalom eljárást véd protraháltan ható vércukrot csökkentő anyag előállítására hasnyálmirigyből, mely­nek értelmében e mirigyeket a hasnyálmi-5 rigy vércukrot (Csökkentő hormonjának1 elő­állítására használatos ismert eljárásokkal kezeljük, amikoris t az eljárásnak lúgos kör­zetben tartóit szakaszát lehetőleg rövid időre, célszerűen néhány percre korlátoz­to zuk és ja keletkezett nyettoldatcktól az anyagot 7 és 8 közötti pH érték tnellett esapjuk ki. < A találmány fovábbfejlesztéisekénl úgy találtuk, hogy ay-onox prolrahs'U hatású ké-15 .szítményekhez juthatunk akkor is, ha a hatásos anyagot (ahelyett, hogy a törzssza­badalom szerint leírt módon 7 és 8 pH ér­ték között csapnánk ki. e szakaszba;] 6 és 7 pH'(érték közölt cVgozunk, 20 Példák. , 1. 100 kg marhamirigyet, nrelyei a lí'0293. sz. törzsszabadalom ,1. példája szerint elő­kezeltünk, 270 • (liter $9,80/0-os .alkohol én 32,5 liter víz. _- keverékébe őröljük be. A 25 kivonatolást a ,130293. s'z. törzsszabiada'.om 1. példája szerint foganatosítjuk, azonban a hőmérsékletet az e'ső kivonatclásnál fo­kozatosan 10—15 ( C 0i -ra növeljük. A ki­vonatokat ezután ,10—15 C -on tömény am-30 moniával 7,4—7,6 pH értékre állítjuk be, majd 50°/o-os (kérjsavnak azonnali hozzá­adásával 2,5—3 pH értékre hozzuk; ez­után tisztára röpítjük és a konyhasóval való második kicsapásig törzsszabad alom 1. példája szerint tovább dolgozzuk fel. A 33 konyhasóval kapott második csapadékot 2,5 liter vízben oldjuk, maj.l 20 g konyha­sót ,adunk hozzá és n-nátron lúggal 6 5 pH értékre állítjuk be, A 'csapadékot röpít­jük és szárítjuk, a szüredéket ; normális 40 hormonra dolgozzuk '(fel. 1 kg pankreaszra mintegy 2000--2500 (egységnyi u j készít­ményt és pOO—1000 egyiégnyi normális hormol kapunk. 2. 100 kg Lorjúmirigyet- amelyet rögtön 45 a vágás ntáii kifejtettünk és mélyhűtéssel konzerváltunk, keménvre fagvoít állapot­ban 270 fiter 99,8»/oo; alkohol",'82,5 liter víz és 5,1 fiter 1:1 sósav keverékébe őröljük be. A konyhasóval va'ó második kicsapásig 50 az 1. példa szerint do'gbzzuk fel. A kony­hasóval kapott második csapadékot 6 li­ter vízben pldjuk és n-ammoniával 6,5 pH értékre állítjuk pe. A csapadékot azonnal röpítjük és Jszárítjük, az anyalúgot norma- 55 lis hormonra jdo'gozzuk fel. 1 kg mirigyre mintegy 8000 (egységnyi új készítményt és 20(H)—4000 egységnyi normális hormot ka punk. ; Szabadalmi igénypont: 60 A 130293. isz. torz .szabadalom 1—4. igény­pontja szerinti eljárás továbbfejlesztése protahált hatású, vércukrot csökkentő

Next

/
Thumbnails
Contents