133020. lajstromszámú szabadalom • Hernyózó készülék

elint 1944. évi augusztus hó 17-ési. KAITAI KIRÁLYI SZABADAUŰ BUÓ8Á« SZABADALMI LEIRAS 133020. szám X/h. osztály. — 1—4497. alapszám. Heruyózó készülék!. Jeney József raktárnok, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 18. A hernyók, rendszerint, a gyümölcsfák elszáradt levelein gubóznak be s a begu­bózott leveleket a faágra kötik. Tehát a gyümölcsfák hernyótlanításánál elsősor-5 ban éppen e begubózott leveleket kell el­távolítani, ami eddig úgy történt, hogy lét­ráról vagy hosszított nyelű nyesőollóval vágták le az ágakon függő száraz leveleket, majd a levéllel együtt földre hullt hernyó-10 gubókat összegyűjtötték. E hernyózásnak igen nagy hátránya volt egyrészt az, hogy a fa alatti, hasznosított területet erősen letaposták, másrészt pedig a lehullott levelek egyrésze, megsemmisí-15 lés nélkül, a földön maradt. A találmány szerinti, hernyótlanító ké" szülék azzal, hogy a begubózott leveleket levágja is ugyanakkor a készüléken levő tartányba gyűjti, kiküszöböli a fent emlí-20 Jett hátrányokat s a munkát is kényelme­sebbé, Biztosabbá teszi. A találmánybeli készülék nyélre erő­sített, kis tartányból áll, melynek zsinórral nyitható és rúgónyomásra lecsapódó fe" 25 dele yan. A mellékelt rajz a találmány szerinti készülék egy példaképen fölvett alakját, felemelt fedéllel, távlatilag szemlélteti. —1— a tartány, —2— a csappantyúsze-30 rűen működő fedél, —4— a nyéltartó cső, —5— a nyél, —3— a fedélre erősített fűi és —6— a fedélnyitó zsinór. Az —1— tartány, valamint a nyitható —2— fedél, célszerűen, lemezből készül és úgy van összeszerelve, hogy a —2— fe- 35 delet, a fedélcsapok körül elhelyezkedő csigarúgó vagy más, tetszésszerinti, mó­don alkalmazott rúgó szorítja az —1— tartányra. A' —2— fedélből kinyúló —3— fülre 40 a —6— zsinór van erősítve. Az —1— tar^ tány fenekéből a nyéltartó —4— cső nyúl ki, melybe a tetszésszerinti hosszúságú —5— nyél illeszkedik. A készülék működése a következő: 45 Az —5— nyélre illesztett —1— tartányt a begubózott levél alá tartjuk és a —6—­zsinór meghúzásával felnyitjuk a —2— fedelet. A kinyílt tartányt a begubózott falevélre toljuk, a húzózsinórt elengedjük 50 s a rúgó hatására lecsapódó) fedél el­vágja a falevél szárát illetve a levelet fel­kötő fonalat, tehát a gubó a tartányba hull. Szabadalmi igénypont; „ 55 Hernyózó készülék, azzal jellemezve, hogy a tetszésszerinti hosszúságú nyélre il­lesztett tartány, zsinórhúzásra nyitható és a húzás megszűntekor rúgóhalásna záródó fedéllel van ellátva. 60 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri LADOMÉRY ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. „JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Erkal-u. 17. ToJ. v««.: Dinjén F*rene,

Next

/
Thumbnails
Contents