132917. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szelén egyenirányítók előállítására

Megjelent 1944. évi július hó iS^ém. • waÉmÉaÉiÉm**ÉÉilm*ÉJÉÉmM ; ; MAGYAR KIRÁLYI (fiBffi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 182917. szám. VII/d.; g. osztály. — Sch—6129. alapszám. Eljárás szelén egyenirányítók előállítására. NSF Nürnberg Schraubenfabrik u, Elektrowerke G. m. b. H. cég, Nürnberg-W. (Németország). A bejelentési napja: 1941. évi december hó 23. — Németország íűlsőbbségs: 1940. évi december hó 23. A találmány eljárás szelén egyenirányí­tók előállítására, melyek feladata az áram­lás irányában kicsi, míg a zárási irányban nagy ellenállás elérése. Az új eljárás a 5 következő: A szelén egyenirányító valamely tetsző­leges vezetőképességű szelén felhasználá­sával ismert eljárások .szerint készül. A zárási elektródára való felvitele előtt az 10 egyenirányító elemeket klór, bróni, vagy jód — semleges —• oldatába merítjük és az oldatból kivéve, néhány percig kb. 200 C°-ra melegítjük. Ekkor az olclósierrel együtt elpárolognak a halogének is és ezek-15 nek a szelénnel képzett esetleges reakciós termékei. Ezen művelet után az elemeket kálium vagy nátriumszelenid .alkoholos ol­datába mártjuk és azután újólag néhány percig kb. 200 C°-ra melegítjük. Ezután 2o felvisszük a zárási elektródát. A halogént tartalmazó folyadékba való bemártás és a következő hőkezelés révén a már kristályos szelénnek igen jó vezető­képessége lesz. Ha a zárási elektródát 25 most felvinnénk, úgy az egyenirányítót nem lehetne villamos úton kialakítani, ugyanis nagyon magas visszáram kelet­kezne. A gyors kialakíthtaóságot és a kis visszáramot csak a második kezelés után-30 érhetjük el. Ennél azt az önmagában is­mert tényt használjuk fel, hogy a szelén, amelyik káliumszelenidből képződik, nem vezető. Tehát az alkoholos szelenid oldattal való kezeléssel az egyenirányító lemezen a 35 nem vezető szelén vékony hártyát képez. Előnyös az alkalmazandó oldatokat igen hígan használni. A szelenid oldatok lehe­tőség szerint ne tartalmazzanak többet mint 1% anyagot 99% metil- vagy etilalko­hol mellett. A vezetőképességet létesítő ol- 49 datok célszerűen klór, bróm vagy jódnak, széntetrakloridos, szénkéneges, klorofor­mos és,hasonló oldatából vannak. A száza­lékos tartalom ne legyen nagyobb 5%-nál. Előnyösnek mutatkozott a bemártott lemé- 45 zekét nedves állapotban azonnal forró le­mezre helyezni. Már más eljárásoknál ismertté vált, hogy a szelénhez olvasztott állapotban ha­logénidokat és hasonlókat adunk hozzá, -0 bogy a vezetőképességet emeljük. Az üy­módon létrejött állapot azonban a szelén további átalakításánál megváltozik. Isme­retlen volt eddig azonban a kész kristályos szelént szabad felületén nagyon vezetőké- 55 pes állapotába átváltoztatni. A feladatnak a találmány szerinti megoldása emellett lehetővé teszi könnyűfémből készült hor­dozó lapok alkalmazását különleges köz­benső rétegek nélkül. Ily a jelen eljárás 60 szerint kezelt könnyűfém-egyenirányítók­nak közbenső réteg nélkül a kezeletlen egyenirányítókhoz képest 20—30-szoros vezetőképessége van. Nem vezető szelénré­teg készítése a szelénen önmagában nem 65 új. Már ajánlották ilyenek készítését rá­gőzöléssel. A jelen eljárás szerinti mód, vagyis egy nem vezető szelénrétegnek sze­ienidekből való készítésére, ellenben eddig ismeretlen. 70

Next

/
Thumbnails
Contents