132877. lajstromszámú szabadalom • Gáz- vagy gőztöltéses villamos kisütőedény

Megjeleni 1944. évi június hó 15-én. MAGTAB KIÄALYI-GJjSHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132877. szám. VII/d/g. osztály. — F—9851. alapszám. Gáz- vagy gőztoltéses villamos kisütőedény. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerb­lichen Schutzrechten mit beschränkter Haltung", Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Berlín~Síemensstadt-í cég jogutódja. A bejelenlép napja: 1942. évi május hó 28. — Németországi elsőbbségi: 1941. évi május hó 30. A találmány gáz- vagy gőztoltéses, fé­mesfalú villamos kisütőedény. A talájl­niány értelmében a kisülést a kisütő pá­lyát körülvevő, edényalakú oly falrésszel 5 vezéreljük, melynek fenekébe egy vagy több, a kisülést átbocsátó nyílás van, mi­mellett az edény anódája oly sapkaalakú test, amely a fentemlített falrésszel eyű­rűalakú üvegtest közvetítésével vákuumot io tömítŐen van egybeforrasztva. A rajzban a találmány egyik példakénti kiviteli alkját tüntettük fel. Az edénynek a kisülést vezérlő, teháit vezérlő elektródát alkotó 1 falrésze és 2 15 anódája van. Az edényalakú 1 falrész 3 fenekében a 2 anódához menő kisülést át­bocsátó 4 nyílás van. Az anóda síkfelüle­tű része, amelybe az elektronok ütköznek az edényalakú 1 fémtest 3 fenekével pár-2o huzamos. A 1 vezérlő edényrészt a 2 anó­dával üvegből vagy üveghez hasonló anyagból készült gyűrűalakú 5 test közve­títéséve/l vákuumot tartóan forrasztottuk össze. 25 6 a kisütőedény izzókatódája, melynek áramhozzávezetései, illetőleg hordozói du­góalakú test közvetítésével vannak az edény hengeres 7 falrészével egybe for­rasztva. E falrésznek 8 karimája van, 30 melyet az 1 falrész 9 karimájával össze­hegesztettünk. A találmány szerinti vezérelhető ki­sütőedény előnye, hogy az egyes alkatré­szek előállítása és Összeszerelése rendkívül egyszerű és hogy az anódában üzem köz- 35 ben fejlődő meleg közvetlenül a környe­zetbe sugárzik, úgyhogy az anóda hatáso­san hül. Ennek következtében a melegeit kifelé ugyancsak jól sugárzó vezérlő elek­tróda alacsony hőfokon tartható és a hő 40 okozta rácsemisszió veszélye messzemenő­en ki van küszöbölve. Szabadalmi igénypontok: 1. Vezérelhető gáz- vagy gőztoltéses vil­lamos kisütőedény, melyet a kisülést ve- 45 zérlő edényalakú egyidejűleg részben az edény falát alkotó és a kisütőpályát körülvevő, fenékrészében a kisülést át­bocsátó egy vagy több nyílással ellátott fémes test és a fémes test e fenékre- 50 szét körülfogó oly sapkaalakú anóda jel­lemez, amelyet a fémes test falával üveg­ből vagy üveghez hasonló anyagból ké­szült, vákuumot tömítően beforrasztott gyűrűalakú test köt össze. 55 2. Az 1. igénypont szerinti kisütőedény kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a katóda áramhozzávezetései dugea-akú beforrasztott üvegtest közvetítésével az

Next

/
Thumbnails
Contents