132743. lajstromszámú szabadalom • Elektrolitos kondenzátor

Megjelent 1944 th: »rájus íié Síián. MAGTAB KIRiLÍI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132743. szám VII/j. osztály. — F~-9615. alapszám. Elektrolitos kondenzátor. „Fides Gesellschaft íür die Verwaltung und Verwertung von gewerb­lichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung" Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Berlin-Síemensstadt jogutódja. A bejelentés nap'a: 1941. évi december hó 9. — Németországi elsőbbsége: 1941. évi február hő 28. PóíszahKrtalom a 129472, számú lör^ssza'iada onihoz. A 129472. számú törzsszabadalom le­írása elektrolitos kondenzátort ismertet, melynél az e'ektródák között lévő, például papírból készült, köztartó legalább az 5 egyik elektródával fémezett oldalán van összekötve. A köztartón előnyösen fém felgőzö ögtetésével előállított fémréteg rendkívül vékony, úgyhogy átmeneti túl­feszültség fellépésekor a fémréteg az át-10 ütés helyén megolvad, illetőleg vegyileg átalakul vagy egyéb módon válik hatásta­lanná. A törzsszabadalom leírása értelmé­ben előnyösen a katódát alkotó fegyverzet van az elektrolit hordozóját alkotó köztar-15 tóval összekötve. A fémes bevonatot a szokásos módon alumíniumból, vagy pedig a törzsszabadalom leírása értelmében cinkből készíthetjük, mely az alumínium­nál könnyebben ömlik meg és könnyebben 20 gőzölögtethető el. A találmány a törzsszabadalom szerinti villamos elektrolitos kondenzátor tovább­fejlesztése és abban van, hogy a konden­zátor üzembiztonságának fokozása végett a szigetelő anyagból, például papírból való köztartóra, melynek előnyösen a katódát alkotó, fémes fegyverzete van, nem oxi­dálható, illetőleg nehezen oxidálható, kor­rozióval szemben ellenálló, szelephatás nélküli fémet gőzölünk fel. Ehhez eőnyö­sen krómot, ezüstöt vagy ónt használha­tunk. 30 E fémek oly kapcsolási folyamatok köz­ben, amelyekben a katódát alkotó fegyver- 35 zet rövid ideig anódaként van kapcsolva, nem formálódnak, úgyhogy a kondenzátor kapacitása a használat folyamán nem csökken. A rajz nagyított léptékben a találmány 40 szerinti elektródák és köztartók kereszt­metszeteit szemlélteti. —1— szigetelőré­teggel ellátott, tehát formált anóda. —2— a papírszalag, melyre a katóda fegyverze­tét alkotó —3— fémréteg van felgőzölög- 45 tetve. A —3— fémréteg nem oxidálható, vagy csak nehezen oxidálható, korrozióval szemben ellenálló, szelephatásnélküli fém­ből, előnyösen krómból, ezüstből vagy ón­ból van. Tekercselt kondenzátor előálíítá- 50 sakor a —3— fémrétegre ugyancsak 4 fémréteggel bevont 5 papírszalagot helye­zünk és a szalagokat összetekercseljük. Mivel a két 2 és 5 papírszalag 3 és 4 fém rétegei egymáson feküsznek, a 2 és 5 köz- s> tartókban lévő., nem szemléltetett elektro­lit a katódafegyverzetet alkotó 3 és 4 ré­tegekkel különösen bensőségesen érintke­zik. Szabadalmi igénypontok: 60 1. A 129.472. számú törzsszabadalom 1— 4. igénypontjainak bármelyike szerinti elektrolitos kondenzátor kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy legalább az egyik

Next

/
Thumbnails
Contents