132708. lajstromszámú szabadalom • Készülék elakadt kocsik megindítására

Meglelcnl 1944. évi InájuÉ h& &án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132708. szám. XX/a. osztály. — L- 8729. alapszám. Készülék lelákatH kocsik megindítására. Lonkai Zsigmond oki. gazda, magánzó, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 21. Tudott tény, hogy valamely megrakott kocsi vagy szekér megindításához jóval na­gyobb erő kell, mint a — már mozgásban levő — jármű tova vontatásához. Ennek 5 következtében sokszor előfordul, hogy az erősen terhelt kocsit vagy szekeret az eléje fogott igás állatok, pl. lovak egyáltalán nem vagypedig — a kocsis kíméletlen ütle­gelése folytán — csak erejük végső megfe­jő szítésével tudják mozgásba hozni. Az utóbb említett eset rendszerint az állatok tönkre­tevéséhez, illetőleg káros túlerőltetéséhez vezet. Sáros, havas úton vagy emelkedőben el-15 akadt kocsi indítása még fokozottabban több erőt igényel, melyet az állatok kifej­. teni nem tudnak és így az indításhoz elő­fogatra vagy több ember együttes erejére van szükség. 20 A találmány tárgya olyan egyszerű ké­szülék, melynek segítségével egy ember, pl. a kocsis vagy a kocsikísérő a terhelt ko­csit megmozdíthatja és így az állatoknak csak a vontatáshoz szükséges erőt kell ki-25 fejteniök A 'találmány szerinti indító készülék lé­nyegében fából készült talprészen ágyazott csapok körül forgatható emelőrúdból áll. A használat alkalmával a készüléket a jármű, 30 célszerűen valamelyik hátsó kereke mögé a talajra helyezzük és az emelörúd alsó végét a kerék futófelületének támasztjuk. Az emelő felső végére gyakorolt nyomással a kocsit megmozdíthatjuk. A csatolt rajz a találmány két példáké- 35 peni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. és 2. ábra az egyik megoldás oldal- és előlnézetét, míg a 3. ábra a másik megoldás oldalnézetét, valamint az emelörúd keroí>:tmetszetét 4» mutatja. Az ábrákon mindkét kiviteli alak egyező részeit ugyanazzal a hivatkozási jel­lel láttuk el. Az elsőnek ismertetendő kiviteli alaknál —1— jelöli a készülék fából készített talp- 45 részét, melyre az erős —3— szegekkel vagy csavarokkal két darab szögben hajlított ~2— támlemez van erősítve. A vas vagy acél —4— keret —5— csapjai a támleme­zek megfelelő furatában forgathatóan van- eo nak ágyazva. A készülék használata alkalmával a cél­szerűen keményfából készített —6— eme­lőrudat a •—4— keretbe illesztjük úgy, hogy az emelörúd alsó végével a csak kör- S 5 vonalával jelölt —8— kocsikerék talpára támaszkodjék. Az emelörúd okszerűen vé­konyított alsó vége — oldalnézetben fű­részfogazáshoz hasonlóan — boi'dázott va­salással van ellátva. A második kiviteli alaknál a vas vagy acél —10— keret a -—6— emelőrudra van erősítve. Használat alkalmával az emelö­rúdon levő keret —11— csapjait a —2— támlemezek —9— hasítékaiba toljuk oly­képen, hogy a csapok a hasítékok ágyazás­ként kialakított végződésében helyezked­jenek el. 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents