132705. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyászatilag értékes abietinsavszármazékok előállítására

Megjelent 1944. eví <n?á|us hó 2-án. ifAÖYAÄ KIEÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZ AB A DAL MI L EIR ÁS 132705. szám. lV/h/1. (lV/h/2.) osztály. - H-11387. alapszám. Eljárás gyógyászatilag értékes abietinsavszármazékok előállítására. F. Hoffmann-La Roche ü. Co. Aktiengesellschaft cég, Basel (Svájc). A bejelentési Snapfa: 1942, évi január hó 17.. — Svájci elsőbbsége: 1941. évi március hő 26. Ismeretes," hogy a ' klór-trioxi-abietin­savból, ha azt a fenolftaleines-lúgös kém­hatásig lúggal kezeljük (amihez körülbe­iül 2 mol alkáli szükséges),"vízben köny-5 nyen oldható termék keletkezik. Ha ezt a reakciót alkohol- jelenlétében alkoholos lúggal vagy alkálialkoholáttal végezzük, akkor szintén ennek az alkoholban is rend­kívül könnyen oldható terméknek oldatát ío kapjuk; Ugyanígy folyik le ez'a reakció a még le nem írt bróm-, illetőleg jód-trioxi­abietinsavval is. Tetraoxi-abietinsavat és származékait eddig csak körülményesen lehetett előállítani, mert a szelektív le-15 választásra egyszerű eljárást nem ismer­tek. Azt találtuk már most, hogy az abietin­sav gyógyászatilag értékes származékai­hoz olymódon juthatunk, hogy az abietin-20 sav oxidálási termékeire savakat, sókat vagy alkáliákat engedünk behatni, mire a képletű komplexek keletkéznek. A fenti képletben Me alkáli-fémet. Jelent. Az új vegyületek akkor keletkeznek, ha 1 mol halögén-trioxi-abietinsavra IV2 mol alkálit 35 engedünk behatni; a tetraoxi-abietinsavat továbbá a semlegesítéshez szükséges meny­nyiségű alkáliák felével is behatásra: hoz­hatjuk, vagy pedig 1 mol tetraoxi-abietin­savra 1 mol- tetraoxiabietinsavas alkáli .­sót engedhetünk behatni. Ugyanezeket a 40 vegyületeket kapjuk akkor is, ha 2 mol tetraoxi-abietinsavas alkálisót 1 mol sav­val reakcióba hozunk. Az új vegyületek fehér, jól kristályoso­dó, szerves oldószerekben nagyon nehezen, 45 vízben meglehetősen nehezen oldható tes­tek; alkáliákban könnyen oldhatók. Az epe kiválasztására erősen serkentően hat­nak és azokat gyógyszerekként kívánjuk alkalmazni. so 1. példa: .-•''.'.- : 57 súlyrész nyers bróm-trioxi-abietin­savat, melyet a klór-trioxi-abietinsavelő­állításához (Helv. Chim. Acta, 21. kötet, 1938. 574. oldal) hasonlóan állítottunk elő, 31 40 súlyrész abszolút etilalkohollal íszapo­lünk és 3.27 súlyrész nátriumnak 80 suly­rész etilalkoholban való oldatát adjuk hoz­zá. Az eleinte keletkező oldat melegítésére zavarossá válik és rövid idő fután kristá- 60 lyos péppé dermed. A keveréket- lehűtjük,•_• 14 óra után leszűrjük és kevés-ábsiolút; alkohollal utánöblítjük. A csapadékot -70 súlyrész abszolút alkohollal még/iegyizer kifőzzük abból a célból, hogy az esetleg 65 szintén kivált brőmnátriumot eltáyolíteuk. A hozadék 46 súlyrész tiszta, .színfelen kristály. .'; •;.: :: - :.;'.

Next

/
Thumbnails
Contents