132675. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tejpótló folyadék előállítására

Megjeleni 1944. évi április hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132675. szám. TV/«, osztály. — B—15546. alapszám. Eljárás tejpóiló folyadék előállítására. Bölcs Gyula oki. vegyészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi július hó 31. A találmány eljárás tejp/őtló folyadék előállítására. \ ' A találmány értelmében a tejpótló (előál­lítására vízben hidrolizált élesztőből, cu-5 korból éis zsírból diszperziót készítünk. Hidrolizáló anyagként a találmány értei­mében igen előnyösen hidrogénperoxidot használunk. A hidrogéínperoxidot híg ol­datban, célszerűen 1—3°/o-os oldatban al" 10 kalmazzuk ép1 a folyadékot célszerűen mele­gítjük. A melegítést előnyösen mintegy 70 C°-ig végezzük. A tej pótló folyadékhoz hidrolizált élesztőn kívül még cukrot és zsiradékot is adagolunk. A cukrot célsze-15 rűen fi hidrogénpferoxidos kezelés után oldjuk a folyadékban, majd a zisiradékot az így előkészített oldatban emuigáljuk. Zsira­dékokként használhatunk növényi olajat vagy szilárd zsírt vagy állati zsírokat is. A 20 találmány '»egyik eíőnycts kivitelénél ke­ményített- növényi olajat, pl. keményített napraforgómag-olajat használunk. A zsi­radéknak a diszpiergátt fázisba való ho­zatalát mechanikai úton, pl. önmagában^ 25 ismeretes dijszpergáló készülékeken végez­hetjük. A diszperzió állandósítására alkal­mazhatunk diszpergáló anyagokat is. Ilyen anyag pl. miként Ismeretes, a lecitin, szójababfehérje. 30 Az eljáráte egyik kivitelénél a hidrolizált élesztőt, zsiradékot és cukrot tartalmazó ol­dathoz még zselatint is adagolhatunk. Az egyes alkatrészeket júgy választjuk meg, hogy azok mennyisége és tápértéke a 35 természetes tej ősszietételét és tápértékét megközelítse, így az élesztőből előnyösen 3—5»/o-ot, a zsiradékból 2—4<>/o-ot és a cu­korból 2—5%-ot vehetünk. Amennyiben zselatint is alkalmazunk, abból célszerűen 1 / 2 —l°/o-nyi mennyiséget 40 vehetünk. Ugyanilyen mennyiségben alkal­mazhatjuk az egyéb diszpergáló anyago­kat, pl. lecitint is-A találmány példakénti kivitelénél úgy járunk el, hogy 4 súlyrész szárított élesz- 45 tőport vagy ennek megfelelő friss préselt élesztőt 40 súly rész vízben jól elkeverünk, majd az oldathoz 8 súlyrész 30«/o-os hidro­génperoxid oldatot adunk és a keveréket melegítjük. A hőfokot egészen ,70 C0! -ig 50 emeljük és a keveréket állandóan keverjük. 70 C°-on a keverést mintegy félóráig foly­tatjuk. Ezalatt ,áz id őalattí a H2 0 2 elbom­lik. Ebbe az oldatba ezután 4 tsúlyrész cuk­rot adunk. Szaccliaróz helyett álkalmazha- 55 tunk tejcukrot, glukózt vagy fruktózt is. 40 súlyrész vízben fél súlyrész zselatint fel­oldunk, a zselatinoldatot azután az élesz­tőt és cukrot tartalmazó oldattal összeke­verjük. Ebben az oldatban azután 4 súly- 60 rész keményített napraforgómag-olajat me­legen diszpergálunk. A diszperzió elősegí­tése céljából a keverékhez még V»0/» leci­tint vagy olyan sókat adhatunk, melyek az emulzió illetve a diszperzió képzését elő- 65 segítik és melyek az élelmiszer szempontjá­ból hem kifogásolhatók. Ilyen sók pl. a cukrok kalciumsói. Az emulzió készítéséhez használhatjuk az ismeretes kapillárszivattyúkat is. Az előre ^Q

Next

/
Thumbnails
Contents