132642. lajstromszámú szabadalom • Vetőfej szövőgépekhez

Megjelent 1944. évi március hó 17-én. MAQTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖ8ÁG SZABADALMI LEIRAS 132642. szám. XlV/b. osztály. — R—8270. alapszám. Vetofej szövőgépekhez. Rényi Magda textil-műszaki tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja: 1#41. évi szeptember hó 18, Vetőfej feladata, hogy a vetülékfonalat tartalmazó vetélőt a szövőgép, illetve szö­vőszék túlsó oldalára lökje át. A vet őr1 fej, a rajta átdugott vetőorsón csúszva, 5 mintegy 50 cm. utat tesz meg, majd ugyan­annyi utat tesz visszafelé is. Miítúhogy a vetőfej ós vetélő közötti ütközésnek ru­galmasnak kell lenni, a vetőfejet rúgat; mas anyagból, többnyire sajtolt bivalybőr-10 bői készítik. A vetőfej mozgatását végző verőszíjnak a vetőfejhez való bekötése/ helytelen, mert a verőszíj az eddig haszH nálatos vetőfejeknél ütés közben a szélcs­iségi méret irányában hajlik, ami a szíj 15 élettartamát erősen csökkenti* Helyes meg­oldás .szerint a verőSjZíjnak a vastagsági méret irányában kell hajolnia és ezt teszi lehetővé a találmány tárgyát képező füles vetőfej. 20 A füles vetőfej törzséből egy fül nynlikj ki, melynek hengeres része van. A hen­geres részre, mint csapna erősítjük a ve­rőszíjat, mélynek hajlítása, ha a csap-ten­gely irányát a vetőfej mozgásához képest 25 helyesen választjuk még, a legkedvezőbb. A csap tengelye a vetőfej! mozgás irányára merőleges. A fül merev anyagiból van, míg a vetőlejnek az a része, mely az ütéistf a vetélőre átviszi, rugalmas anyagból van. 30 A füles vetőfej használata fentiekből ki­folyólag jelentős megtakarítást jelent verő­szíjban. A találmány tárgyát képező füles vető­fejet a rajz néhány példaképeni kivitel-35 ben nvutatjja. Az I. és II. ábrákon az eddig liaszná­latoiS 2 vetőfej szokásos alakját mutatja,. Látható, hogy az 1 verőszíj bekötése hely­telen, mert az a nyíl szerinti mozgás mel­lett a szélességi méret irányában hajlik. 40 A 2 vetőfej alsó része adja át az ütést 7 vetélőnek. • ! 1 . 1 A III—V. ábrákon feltüntetett 3 füles vetőfejnél az 1 verőszíj oly módon van bekötve a 4 fülhöz, hogy a nyíl szerinti 4$ hajlítás az 1 verőszíj vastagsági mérete szerint történik, s így az 1 verőszíj élet­tartama ebben az esetben lényegesen hosz­iszabb lesz, mint az I—-II. ábrákon látható megoldás mellett. A 7 vetélőre rugalmas 55 anyagból készült 5 velőfejr-rész viszi át az ütést, melyet például a 6 szegeccsel kap­csolhatunk egybe a 3 vetőfejjel. A VI. és VII. ábrákon feltüntetett füles vetőfej szétszedhető alkatrészekből áll. 55 Ezek: a 8 ütkoKőj,- a 9 összekötő, a 10 ve­zető és a 11 fül. Utóbbihoz _kötjük az 1 verőszíját. Ennél a megoldásnál is a 11 fül tengelye merőleges a nyíl szerinti moz­gás irányára és az 1 verőszíj hajlítása 60 is kedvező, . A vetőfej a vezetőorsón váltakozó irá­nyú csúszó mozgást végez. A súrlódási tényező csökkentése végett a vezelőorsói valamely kenőanyaggal, többnyire olajjá) 65 kenik, ecset, vagy rongy segítségével. Ezt a munkát meg lehet takarítani azáltal, hogy a III—VII. ábrákon feltüntetett fü­les vetőfej belsejében kenőanyagot helye­zünk el s azt vagy vezetékeken, mint pél- 70

Next

/
Thumbnails
Contents