132529. lajstromszámú szabadalom • Közbenső textiltermék krepphatású áruk előállítására

McgjeleiiH 1944 évi január ÍM1» 15-to. MA6TA1 KIliLYI S&UBáBAIJŰ BllÓlá« SZABADALMI LEÍRÁS 132529 XlVje osztály, — C—5577. alapszám. Közbenső textiltermék krepphaiásm áruk előállításához. Aktiengesellschaft Cilander cég Hcrisau és dr. Christian Bener vegyész, Chur (Svájc). A toejeleíiifSés imp ja: 1941. december 19. — Svájci elsőbbsége: 1939. március 6 (a «20—1940. M E. sz. rendek* alapjait u&gátlapiíva.) Ismeretes erősen hullámos, krejm-kloké ^.elnevezés alatt ismert kreppszerü szövetek előállítása olyként, hogy egy kreppszerü, szövésénél és kreppfonaltarLalnlánál fogva 5 zsugorít ha ló alapszövetet sima, nemzsugo­rodó felső szövetlel kapcsolnak helyenként, az alapszövetei pedig zsugorítják,- miáltal a felső szövet kreppszerüen hullámozódik. Ennek az eljárásnak azonban az a hát-10 ránya, hogy a klokószövet nem stabilis, mert a kreppalapszövel viselése közben nyúlik és elhúzódik. A találmány oly közbenső textiltermék­re vonatkozik, ;imely krepphalásu szövetek 15 előállítására alkalmas. A.találmány szerin» ti textilterméket duzzasztása lló, vagyis ve­gyileg nem zsugorítható anyagú felső szövet és ezzel helyenként kapcsolt zsugorítható anyagból álló alsó- szövet jellemzi. Felső 20 szövet gyanánt pl. alteliszősitett vagy per­gamentálL szövetek alkalmasak, amidőn is íiz alsó szövet vegyi zsugorításakor (ai iélsió* szöveten szintén krepphatás áH elő. Az át­tetszősitett felső szövetek igen jó esést ad-35 nak, azonban nem használhatók minden esetbeu, nevezetesen sűrűbb felsőbb szö­vetekkel és ott ahol lágyság kívánatos. Kitűnt továbbá, hogy oly közbenső ter­mékek, amelyeknek zsugorítható, főképpen 30 pamutból álló alsó szövete zsugorodásájló­vát tett, azonban hem -merevített felső szö­. vettél VÉSI Ivelyenkónt kapcsolva, a-ll^áíival vagy savval kezel ve igen szép, lágy, átnem­lelsző, in'em nyúló és nem húzódó krep­pe] t 'kettős szövetet adnak. ( 3'S A felső szövetet az alsó szövettel hímzés, varrás utján, avagy más módon pl. díszítő fűleesekkel vagy hasonlókkal kapcsolhat­juk helyenként. Áttetsző szövetek helyeit zsugorodásálíó, *° de. mégis lágyan maradó felső szövet .gya­nánt oly szövetet is használhatunk, amely­nél a zsugorodása 11 óságot részben komién-" zált műgyantákkal érjük el, amelyek kbn­denzálásái a rostban vagy a roston fejezzük 4* be, vagy a noslcellulózára ható .aldehid segélyével (szleiiozázseljárás), avagy pedig felületi, -észter- vagy éterképzéssel. Felső szövetül az imént felsorolt három kezelési mód kombinációival pl. műgyanta- vagy M aldehidkezeléssel és éterképzéssel, avagy pe­dig műgyanta- és aldehidkezetésísel zsugo« rodásállóvá telt avagy kaucsukkal teli tetű szövetek is használhatók. A felső szövet termett vagy alakított cel- Sí tulózából készíthető, de kevert szövedék! is lehet és/vagy állati rostokat is tartalmaz­hat, Az alsó szövet gyanánt célszerűen könnyű fehérilelt pamutszövetei, pl. ritka szövésű 60 muszlint használunk. A két szövetnek kapcsolása pl. varrás­sal vagy hímzéssel vagy más módon, .kisebb vagy nagyobb közökben, akár a vetülék

Next

/
Thumbnails
Contents